O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Muzeum vydalo katalog k Jíchově výstavě a soubor pohlednic z díla Jana Štursy. Přírustkových položek bylo 207 vesměs národopisných. Sbírkových předmětů v I. stupni evidence bylo 6.217, ve II. stupni 1.584. Muzejní rada se k projednávání nejdůležitějších záležitostí ústavu sešla pětkrát; jejími členy jsou Josef Koudela, který je předsedou rady, V. Večeřová, správkyně muzea, dr. Josef Mikulec, Milan Kotlář, Josef Večeřa, Jindřich Rozsypal a Bohuslav Pleva.

Lidová knihovna. V tomto roce bylo zapsáno 649 čtenářů, z toho 303 dětí; proti roku 1965 se počet čtenářů zvýšil o 205. Výpůjček bylo 29.782, proti roku předcházejícímu o 12.537 více. Naučné literatury vypůjčeno 3.078 svazků. V březnu uskutečněno šest exkurzí žáků do knihovny a v listopadu zahájena soutěž „Vzorný čtenář lidové knihovny“; přihlásilo se do ní 13 čtenářů. Zřízena knihovní nástěnka ve výstavní skříňce mezi kaštany a uskutečněno patnáct výstavek. V družinách mládeže obou základních devítiletých škol provedeno 41 besídek, z toho 27 naučného charakteru. Zúčastnilo se jich 1.349 dětí.

Tělesná výchova a zdravotnictví
Ve dnech 20. až 22. ledna se konal v našem městě tradiční lyžařský závod o Zlatou lyži Vysočiny. Zúčastnilo se ho veliké množství závodníků, kteří za výborných sněhových i klimatických podmínek dosahovali velmi pěkných sportovních výsledků. První místa obsadili ve všech disciplínách závodníci cizí. Z našich se dobře uplatnil nadějný Štefl.
O týden později konal se ve dnech 28. a 29. ledna krajský přebor v závodě na lyžích.

Dne 1. března bylo provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, poněvadž se v blízkosti hranic okresu objevily případy této nebezpečné epidemické choroby.

Dne 27. února odpoledne uspořádal Střelecký klub na střelnici za pekárnami střeleckou soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Zúčastnili se jí i neorganizovaní střelci a první tři vítězové v každé kategorii získali ceny.

Dne 11. června zahájilo provoz nové upravené koupaliště, otevřené v sobotu a v neděli od 8 do 19 hodin, v ostatní dny od 10 do 18 hodin.

Ve dnech 4. až 6 listopadu se konalo v našem městě v tělovýchovném středisku Mistrovství Československé socialistické republiky ve vzpírání mužů. Zúčastnili se ho zasloužilý mistr
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková