O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 20b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a ostatními složkami. Estetickou výchovu zajistí Horácká galerie, která připraví výstavu grafika Jiřího Šebka, malířky V. Leskové, O. Blažíčka a J. Jambora a ve spolupráci s Horáckým muzeem výstavu lidových vyšívek a fašistická zvěrstva, dále obnovený taneční a dramatický odbor Jednotného klubu pracujících, Pěvecký a hudební odbor Smetana a lidová škola umění. Dále se bude podílet na osvětové práci střední všeobecně vzdělávací škola přednáškami, kulturními večery a vydáváním Kulturního zpravodaje. V kulturně společenském životě budou provedeny oslavy rázu celostátního (Svátek práce, Den osvobození, Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dětí, 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), přijedou estrádní soubory a profesionální divadla, budou uspořádány divadelní zájezdy a dále bude rozvíjet své působení kino, místní lidová knihovna, sbor pro občanské záležitosti a tělovýchovná jednota Sokol. V tvorbě životního prostředí dojde k vybavení jeviště v Jednotném klubu pracujících, převzetí sokolovny a její modernizaci, úpravě prostranství před mateřskou školou a kolem šatny u střední všeobecně vzdělávací školy a konečně k jarnímu úklidu města a k jeho vkusné a jednotné výzdobě při oslavných akcích.

Novoměstské kino
V r. 1966 bylo uskutečněno 456 představení (plán 450), t.j. 101,3 %; návštěvníků bylo 86.985 (plán 83.000), t.j. 104,6 %. Tržba 361.407,10 Kčs (plán 360.000), t.j. 100,3 %. Průměrná tržba na jedno představení 793 Kčs, průměrný počet návštěvníků 191, využití kapacity sálů na 54,44 %. Celkem promítnuto 197 filmů, z toho klasických 130, širokoúhlých 56, na rozšířené promítací ploše 11. Hracích dnů 302.

Horácké muzeum mělo v r. 1966 10.950 návštěvníků svých expozic a dvou výstav, které uspořádalo. První s námětem „Lidové tkaniny na Horácku a moderní textil“ trvala osmnáct dní a navštívilo ji 1350 zájemců. Druhou výstavu kreseb a akvarelů Václava Jíchy navštívilo 800 lidí. Ve školních výpravách navštívilo muzeum 5.442 dětí, v hromadných výstavách 2.609 dospělých. Na vstupném vybráno 8.305,60 Kčs, za prodej publikací utrženo 5.192,80 Kčs. Celková tržba za rok činí 13.498,40 Kčs. Mezi návštěvníky muzea bylo asi 200 cizinců, hlavně z Německé demokratické republiky.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková