O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Bylo na něm přítomno dvacet sedm poslanců, sedm bylo omluveno a pět neomluveno, a patnáct občanů. Řídil je člen rady, s. J. Zpěvák. Pořad jednání z neuskutečněného zasedání dne 4. listopadu byl doplněn rozborem příčin porušování veřejného pořádku, předložením plánu kulturní a osvětové činnosti v r. 1967 a předáním uznání městskému národnímu výboru od národního výboru okresního.

Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna přednesl předseda, s. B. Dvořák. Rada konala v tomto období čtyři schůze řádné a jednu mimořádnou. Na mimořádné schůzi projednala revizní zprávu o činnosti městského národního výboru před jejím projednáním radou okresního národního výboru. Na dalších zasedáních posoudila činnost plánovací komise a návrh plánu na r. 1967, diskutovala o otázce sloučení plánovací a finanční komise (návrh byl radou zamítnut), jednala o činnosti komise pro výstavbu, o prodeji stavebních hmot ve městě, o činnosti komise finanční, o rozboru jednotlivých položek účetní uzávěrky za třetí čtvrtletí 1966 vzhledem k celoročnímu plnění a návrh finanční komise na vybírání místních poplatků, o činnosti sboru pro občanské záležitosti, o hospodaření Komunálních služeb a domovní správy za třetí čtvrtletí 1966 (není splněn plán tržeb od obyvatelstva a jsou poměrně vysoké nadnormativní zásoby), o práci komise sociálně zdravotní, o opatřením z revizní zprávy okresního národního výboru o činnosti městského národního výboru, o postupu prací na stavbě samoobsluhy na Žďárské ulici a o činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol, NEČITELNÉ Svazu zahrádkářů a rybářů a dalších. Projednalo plnění socialistické soutěže, v níž byly závazky vcelku splněny, o čemž svědčí dobré umístění v celookresní soutěži a získaná odměna ve výši 10.000 Kčs od Okresního národního výboru ve Žďáře, zprávu ředitele odborného lesnického učiliště s. Ing. Noska o přípravě výstavby nové školní budovy v našem městě, zprvu s K. Mádle a předsedy místního lidového soudu s. Houdku o stavu a o příčinách porušování veřejného pořádku ve městě, zprávu o činnosti bytové komise a návrh Tělovýchovné jednoty Sokol na smlouvu o odevzdání sokolovny městského národního výboru.

Hodnocení práce městského národního výboru podle prověrky okresního národního výboru. Zprávu o něm podal předseda s. B. Dvořák a v kronice zaznamenávám z ní tyto nejdůležitější části. Prověrka byla provedena ve dnech 19. až 30. září 1966 pracovníky všech odborů Okresního národního výboru ve Žďáře za součinnosti funkcionářů a pracov-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková