O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 17. listopadu besedovali ve velkém sále Jednotného klubu pracujících s. dr. J. Mikulec a s. R. Svačina o svých bohatých dojmech z návštěvy v Sovětském svazu. Zajímavé besedy se zúčastnilo přes sto lidí, kteří byli s obsahovou náplní i způsobem podání velmi spokojeni. Svůj zájem prokázali také řadou dotazů k jednotlivým problémům v besedě nadhozeným.

Ve dnech 17. až 20. listopadu uspořádal národní podnik Kniha v sále Jednotného klubu pracujících výstavu sovětské knihy a dne 22. listopadu v témže sále přednášel o Švédsku – zemi moderní techniky a staletých tradic dr. Štěpán Hanuš ze Žďánic.

Na den 7. prosince připravila městská odbočka Svazu československo sovětského přátelství v hudební síni lidové školy umění večer Divadlo hudby z nejslavnějších skladeb klasika ruské hudby, Petra Iljiče Čajkovského. Úvodní projev s rozborem hraných skladeb měl dr. J. Mikulec a po něm následovala reprodukce nejpopulárnějších Mistrových skladeb z gramofonových desek. Večer byl sice slabě navštíven, ale přišli opravdoví zájemci o klasickou hudbu, kteří byli s výběrem skladeb i s hodnotnou reprodukcí nanejvýš spokojeni.

Na zakončení měsíce vystoupil dne 12. prosince ve velkém sále Jednotného klubu pracujících Moravský komorní orchestr z Brna, řízený dr. Zbyňkem Mrkosem. Po stručném zhodnocení významu 12. prosince jako dne výročí uzavření Spojenecké smlouvy mezi Československou republikou a Sovětských svazem, provedením ředitelem Jednotného klubu pracujících, s. L. Novákem, následně vysoce hodnotný program z děl českých klasiků osmnáctého století, skvěle provedený orchestrem, složeným z mladých posluchačů brněnské konzervatoře; Škoda že prvotřídní kulturní podnik navštívilo tak málo našich spoluobčanů.

Po druhé v tomto roce bylo nutno rozpustit plenární zasedání městského národního výboru, svolané do Jednotného klubu pracujících na den 4. listopadu, pro malou účast poslanců a neschopnost usnášení. Bylo přítomno osmnáct poslanců, sedm bylo omluveno a čtrnáct neomluveno. Na pořadu jednání měla být zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, činnost masových složek, revizní zpráva o činnosti městského národního výboru, návrh plánu kulturní činnosti na rok 1967, diskuse s volnými návrhy a usnesení.
Připravené referáty pro toto zasedání byly předneseny na poslední schůzi pléna městského národního výboru v tomto roce, které se konalo v Jednotném klubu pracujících dne 16. prosince

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková