O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ožehavých problémů. Patří k nim výstavba mateřské školy a jeslí a budovy základní devítileté školy (na 7. října je svolána schůze předsedů jednotných zemědělských družstev z okolních obcí, kteří budou požádáni o uvolnění pracovníků svých stavebních čet na stavbu školy), vyřízení stížnosti tělovýchovné jednoty Sokol na práci v kamenolomu u lyžařského můstku, stížnosti na jakost zeleniny a chleba, záležitost stavby prodejny potravin na Žďárské ulici (vysvětlen podle ředitele Okresního stavebního podniku ve Žďáře, s. L. Pokorný a týkalo se hlavně nedostatku materiálu a nedostačující brigádnické výpomoci) a konečně plánu ozdravných zařízení ve městě.

Usnesení. Schválena zpráva o činnosti rady, o zahájení nového školního roku (radě doporučeno projednat požadavek ředitele základní devítileté školy na zajištění jedné učebny mimo školní budovu pro školní rok 1967/1968, zahájit předběžné jednání s novoměstskými závody o nutnosti stavby závodní mateřské školy a jeslí ze sdružených finančních prostředků, aktivně se zúčastnit jednání na jihomoravském krajském národním výboru v Brně o stavbě nové budovy pro lesnické učiliště a plně se postavit za požadavek ředitelství školy v tomto smyslu) a zpráva o situaci v zásobování města. Plénum ukládá poslancům projednat v jejich obvodech možnost brigádnické výpomoci při stavbě základní devítileté školy a radě prověřit brigádnickou výpomoc při stavbě samoobsluhy na Žďárské ulici a stanovit pracovníka z řad poslanců nebo zaměstnanců městského národního výboru, který by odpovídal za organizaci brigád.

Měsíc československo-sovětského přátelství

Byl slavnostně zahájen dne 7. listopadu ve velkém sále jednotného klubu pracujících projevem tajemníka Okresního výboru Komunistické strany Československa, s. Opletala a kulturním programem, v němž účinkoval Pionýrský soubor základní devítileté školy, řízený učitelkou s. E. Svačinovou a smíšený sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana při Jednotném klubu pracujících, řízený s dr. J. Mikulcem.

12. listopadu uspořádala lidová škola umění v hudební síni školy večer písní a árií, na němž jako host vystoupila zpěvačka Ludmila Kotnauerová z Plzně a učitelé školy Jana a Jan Hradečtí, Marie Popelková a Olga Slezáková. Večer měl velmi vysokou uměleckou úroveň a byl hojně navštíven zájemci o hodnotnou hudbu a zpěv.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková