O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

byli vyrozuměni s připomenutím, že souhlasí-li s výsledkem, bude považovat městský národní výbor jejich stížnost za vyřízenou. V opačném případě mají obratem zaslat písemné vyjádření svého stanoviska. Do dnešního dne se tak nestalo.

O zásobování města poslance zevrubně informoval předseda komise pro obchod, s. Č. Zelený. Uvedl, že zásobování obyvatelstva probíhá vcelku plynule a prodejny jsou zásobeny všemi druhy zboží. Také zásobování chlebem a pečivem se po ukončení rekreační sezóny vrátilo do normálních kolejí. Připomínky ke kvalitě pekárenských výrobků nejsou. Některé závady pokud jde o kvalitu zboží, byly zjištěny v prodejnách Masny. Osvědčilo se rozvážení masa třikrát v týdnu. Potíže jsou v prodejnách zeleniny a to ani pro nedostatek zboží jako spíše ro malé skladovací prostory. Žádost, aby byly stanoveny alespoň dva stánky pro prodej zeleniny, zůstalo nevyřízena, přestože šla přes okresní komisi pro obchod. Prodejny průmyslových zbožím jsou vedeny dobře a jejich vedoucí se vzorně starají o zásobování potřebným zbožím. Není jejich vinou, že žádného zboží není vždy dostatek. Prodejna nábytku nemá dostatečný skladovací prostor, což je zatím problém neřešitelný. Situace se zlepší až po výstavbě obchodního domu, na niž je pamatováno ve výhledovém plánu. O prostorách bývalé Slonkovy pily bude zřízena prodejna stavebních hmot Jednoty. Nemůžeme být spokojeni s našimi restauracemi, z nichž zmizela opravdová pohostinnost a někde i vzorná kdysi čistota. Také obsluha a chování některých zaměstnanců neodpovídá ani nejzákladnějším požadavkům. Zapomínají na to, že jsme rekreačním střediskem a pohostinství je pro návštěvníka první vizitkou. Nevhodně se však často chovají v podnicích i návštěvníci, hlavně mladí lidé. To ovšem už nepatří do kompetence komise pro obchod, ale veřejného pořádku. Nově adoptovaná prodejna textilu na náměstích I. Sekaniny bude rozšířena o krámek po bývalém obuvníku Krejčím a bude se v ní prodávat dětská konfekce a prádlo. Nový vedoucí v prodejně Klenoty odpovědně prování svou práci a zákazníci jsou s ním spokojeni. Také prodejna Oděvy a Obuv dobře plní své úkoly. V Maršovicích podnik Jednota uzavřel bez vědomí městského národního výboru prodejnu. Po zásahu okresního národního výboru zahájila jednota prodej alespoň v maringotce, a to do té doby než bude prodejní místnost upravena. K prodejně v Pohledci není připomínek. Na závěr třeba připomenout, že je nutné soustředit všechno úsilí na výstavbu samoobsluhy potravin na Žďárské ulici, aby tato mohla co nejdříve plnit své poslání. Hodně bude ovšem záležet na brigádnické výpomoci občanů.

Diskuse byla tentokrát velmi živá, bohatá a podnětná a týkalo se mnohých velmi

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková