O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 11b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V polovině září bylo v jihozápadních částech naší republiky zahájeno velké cvičení vojenských jednotek armád států Varšavské smlouvy pod krycím jménem Vltava. Přesuny jednotek se konaly i v našem okrese a vojenské kolony projížděly i naším městem, které bylo za tím účelem vyčištěno a vyzdobeno prapory.

Od 3. října vešla v platnost nová úprava maloobchodních cen některých druhů potravinářských výrobků. Pro dosažení lepší rovnováhy na trhu a k vyrovnání relací mezi jednotlivými druhy výsekového masa se zvýšily maloobchodní ceny jeho vybraných druhů. Zvýšení u hovězího masa činilo v průměru 8,6 %, u vepřového 5,8, u telecího 11,7. Konkrétně: zadní hovězí a plec bez kostí 29 Kčs za kilogram (dříve 24), svíčková 40/35, vepřová kýta bez kostí 35/31, telecí kýta 40/35. Cena uzeného masa zvýšena o 3,3 %, jater o 13,9 %. Ostatní ceny masa a masných výrobků zůstaly beze změny. Naproti tomu zase došlo ke snížení cen u sádla (syrové levnější o 2 Kčs, škvařené o 2,70), slaniny o 3 Kčs, anglické slaniny o 6 Kčs, cukru (kg krupice 7,30 Kčs, snížení o 13,1 %), kakaového prášku (10 dkg 7 Kčs – snížení o 36,7 %), čokolády (10 dkg na vaření 6 Kčs – snížení 14,3 %), kávy (10 dkg výběrové směsi 16 Kčs, 10 dkg kávy Columbia 19 Kčs – snížení o 13,6 %), pomerančů ze 16 Kčs na 14 za kg a citronů z 12 na 10 Kčs. Zvýšena také cena piva: ½ l 7° - 0,80 Kčs, 8° Plzeň 1,30, 10° 1,50, 12° Prazdroj 3,30 a 12° ležák 2,50.  Změny maloobchodních cen se promítly i do cen jídel a nápojů ve veřejném stravování.

Dne 4. října se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené úřadujícím místopředsedou, s. J. Břečkou. Bylo přítomno 32 poslanců (7 omluveno), dále zástupce Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz., s. Janeček a 31 občanů. Na pořadu jednání byla volba předsedy městského národního výboru, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, zpráva o zahájení školního roku, rozbor stížností za první pololetí 1966, zásobování města, diskuse, volné návrhy a usnesení.

Po úmrtí předsedy městského národního výboru, s. Josefa Konvalinky, za něhož v posledních měsících jeho života a po jeho smrti vedl správu města místopředseda, s. J. Břečka, byla vykonána v jeho volebním obvodu (22.) dne 18. září 1966 doplňovací volba jeho nástupce. Do volebního seznamu v tomto obvodu bylo zapsáno 80 voličů a všech 80 platných volebních lístků se jménem

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková