O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 111

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Na počest 25. výročí osvobození Československa, my bývalí sovětští partyzáni z oddílu Vpřed, byli jsme pozváni do Nového Města na Moravě Městským výborem Komunistické strany Československa, Městským národním výborem a Městským výborem Národní fronty. Laskavě nám byla ukázána některá zařízení – budova Městského národního výboru, závodní jídelna a nová škola pro šest sed dětí. Je možno říci, že všechno, co nám sovětským lidem bylo ukázáno, velice se nám líbilo, zvláště nová škola, která stála dvanáct milionů korun. Je to překrásná budova pro výchovu mladého pokolení československých dětí. Kromě toho i samotné město se velmi rozrostlo a rozšířilo – do roku 1946 o padesát procent. To všechno nám, přátelům Československé socialistické republiky, dělá velikou radost, protože úspěchy našich přátel jsou i našimi úspěchy.
Zbytek je český.
Čest a sláva pracujícímu lidu Československé socialistické republiky, který jde pod vedením Komunistické strany Československa k socialismu.
Ať žije naše věrné a věčné přátelství mezi pracujícím lidem Československa a Sovětského svazu!
Ať žije mír a pokoj v celém světě!
Dne 9. května 1970
Nové Město na Moravě Podepsaní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková