O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zprávu o hospodaření městského národního výboru za první pololetí 1966 podal předseda finanční komise, s. V. Beneš. Konstatoval, že vývoj neprobíhal příznivě. Roční příjmy splněny na 54 %, výdaje 61,3 %. Splněn plánovaný příjem z prodeje rodinných domků na Betlémě a roční rozpočtovaná částka překročena o 77.000 Kčs. Budou z ní zakoupeny skluzavky na koupaliště za 39.616 Kčs, kropicí vůz za 20.426 a dva psací stroje za 3.900 Kčs. Příjem z kina splněn na 98 %. Pouze na 20,6 % splněn příjem z kulturní činnosti. Počítalo se s prodejem publikace Horácko a jeho lid po 8 Kčs. Poněvadž nešla na odbyt, rozhodla finanční komise předat ji Horáckému muzeu, jehož muzejní rada se rozhodla snížit cenu na tři koruny. Ostatní položky příjmů jsou plněny rovnoměrně a je předpoklad, že do konce roku budou splněny. Rozpočtové výdaje. Vysoké čerpání prostředků ovlivňuje údržba komunikací. Šlo např. o nákladné úpravy komunikací na Beranici, výstavbu vodovodu na Brožkův kopec, úpravu komunikace k šedesáti garážím objektu státního statku a rodinným domkům pod Holubkou. Z mimořádného přídělu 5.000 Kčs na vybavení školní stravovny vyčerpáno 2.311 Kčs a z mimořádného přídělu 110.000 na vybavení nové mateřské školy 43.000. Výdaje překročeny v plánovaných přídělech Horáckému muzeu, jemuž poskytnuta půjčka 21.000 Kčs, pro zdravotnictví a u nákladů na spoje a elektrickou energii. Nízké čerpání je v kapitole sociální zabezpečení. Zvýšené náklady v kapitole místní hospodářství na dokončení veřejného elektrického osvětlení v částce 82.000 Kčs byly kryty mimořádným přídělem z reservy okresního národního výboru. Ostatní položky výdajů byly čerpány rovnoměrně.

O hospodaření Komunálních služeb, domovní správy a provozoven městského národního výboru za první pololetí 1966 referoval předseda komise, s. Krotký. Komunální služby splnily plán výkonů na 109 %, tržby od obyvatelstva na 107,8, plán pracovníků na 100,2, produktivitu na 108,7 a průměrný výdělek na 97,7. Plnění plánu ovlivnilo zahradnictví, stolařství, stavební četa, klempířství, elektroslužba a malířství. Nesplnil kamnář, sběrna prádla a rychloprádelna. Zatím hospodaří Komunální služby dobře, odvody městskému národnímu výboru plní a docilují i dobrého zisku navíc. Nejlepší je elektroslužba. Nová soustava řízení není ještě plně zvládnuta. Byla částečně rozšířena dodávka topného plynu do některých obcí spádového obvodu. V kadeřnické provozovně zajištěno od 15. června práce na objednávku. S ohledem na velmi malé požadavky upuštěno od zřízení brusírny nožů. Důležitým
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková