O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 107b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Katolický farář P. Cechmajster a dr. Skoupý. Jméno zesnulého zachová naše město v čestné památce.
Dne 30. října zemřela ve vysokém věku devadesátičtyř let Josefa Bílková, pochovaná 1. listopadu a 31. října ve věku jednasedmdesáti let Ludmila Slámová, zpopelněná v brněnském krematoriu 10. listopadu. 8. listopadu zemřela ve věku sedmdesátišesti let Karla Pešková, zpopelněná 13. listopadu v krematoriu Strašnickém a 30. listopadu ve věku sedmsedátiosmi let František Šťastník, pohřbený u kostelíčka 3. prosince. 4. prosince zesnul zaměstnanec ČSD v. v. Adolf Sáblík, pochovaný na evangelickém hřbitově 8. prosince a 16. prosince ve věku šedesáti pěti let Stanislav Vališ, pochovaný na katolickém hřbitově 20. prosince.
Požáry
S uspokojením nutno zaznamenat, že ani v r. 1969 nebylo naše město postiženo větší pohromou požární. Pokud došlo k požárům, jichž bylo několik, byly menší rozsahem i způsobenou škodou. Dne 2. února vypukl bytový požár v domě s. Kružíka Na Dukle; záchranných prací se zúčastnilo pět členů místní jednotky požární ochrany. 6. května hořela budova za Kazmírovým rybníkem (3 členové). 12. června větší požár na Panském domě (9 členů), 1. července požár uhlí u Reslů na Malé ulici (10 členů), 10. září požár lnu na poli u nemocnice (od lokomotivy, 10 členů), 5. listopadu požár uhlí ve sklepě na Betlémě (5 členů) a 7. prosince požár v uhelných skladech v Novém Městě na Moravě. Mimoto se zúčastnili naši požárníci hašení požáru kravína v Moravci (23. V. – 8 členů), 2. října lesního požáru u Vlachovice (5 členů), 21. října zemědělské usedlosti v Řečici (11 členů) a 6. listopadu požáru hostince a usedlosti v Pikárci (10 členů)
Povětrnostní poměry a počasí
Tato část kroniky je zpracována na podkladě přesných denních záznamů počasí člena letopisecké komise Fr. Brázdy.
Leden. Teplota byla spíše pod normálem, odpovídajícím tomuto rčenému období. V první polovině měsíce byla stálá a udržovala se kolem – 8 %. Ve druhé polovině došlo k oteplení; teplota se udržovala kolem 0 ° a pouze dvakrát klesla na -5 %. Po celý měsíc byla zamračeno, sluneční svit nebyl zaznamenán. Vanul mírní vítr většinou jihovýchodního směru. Sněhová pokrývka – poprašek v síle

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová