O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 107a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

odborník, znalec předních světových jazyků a v dřívějších letech také velmi dobrý divadelní herec ochotník; v brněnském krematoriu byl zpopelněn 20. května. 24 června zemřela a 30. června byla v brněnském krematoriu zpopelněna Anna Berková a v témže krematoriu 25. července byla zpopelněna pokladní kina Marie Plevová, která po těžké nemoci zemřela 21. července. 18. května zemřel ve věku šedesátisedmi let občan našeho města Alois Ročárek, pochovaný na katolickém hřbitově 31. května. Téhož dne zemřela po těžké nemoci vdova po staviteli Ema Šírová, zpopelněná v brněnském krematoriu 28. května. Ve stejném dni jako zesnulá předcházející zemřela Marie Belatková, pochovaná na katolickém hřbitově 24. května. Dne 23. května zemřela po krátké nemoci ve věku osmdesátidvou let vdova po vrchním soudním radovi Otilie Hetmanská, zpopelněná v brněnském krematoriu 29. května. Dne 26 května ukončil se předčasně v jednadvaceti letech život nadějného studenta průmyslové školy strojnické ve Žďáře Marka Horáka; zemřel po dlouhém těžkém utrpení a byl pochován na katolickém hřbitově dne 29. května. Dne 17. června zemřela ve věku sedmdesátičtyř let vdova po bývalém holičském mistrovi Františka Vomelová, pochovaná na katolickém hřbitově 21. června. 29. srpna zemřela ve věku šedesátisedmi let manželka bývalého městského strážníka, Marie Fuchsová, pochovaná na katolickém hřbitově 2. září. Dne 11. října zemřel po smrtelném úrazu ve věku dvaceti let Zdeněk Vysloužil, pochovaný na katolickém hřbitově 16. října. 13. října zesnula občanka našeho města Alžběta Chlubnová, pochovaná u kostelíčka 17. října. O dva dny později zemřel ve věku šedesátiosmi let vdova po bývalém úředníku pojišťovny, Anna Řádková, pochovaná na katolickém hřbitově 22. října.
Dne 22. října zemřel po delší nemoci profesor náboženství na zdejším gymnáziu v. v. Rudolf Tomandl. Narodil se 25. března 1894 ve Vídni. Studoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a v Brně, bohoslovecká studia absolvoval na biskupském teologickém učilišti v Brně. Po vysvěcení na kněze 5. července 1920 pracoval v duchovní správě a na různých školách jako katecheta a 15. října 1933 přišel do našeho města jako profesor náboženství na státní reálce, kde působil až do r. 1954, kdy odešel do důchodu. Byl to vynikající odborník v teologických vědách a výborný pedagog s citlivým vztahem ke studentům i kolegům v profesorském sboru. Jeho lidská tvář i práce zůstanou živé v srdcích i vzpomínkách mnoha generací vděčných studentů, které svědomitě a obětavě připravoval pro budoucí život, i kolegů, kteří s ním působili na naší střední škole. Slavný pohřeb za účasti čtyřiceti kněží a velkého množství lidí se konal v neděli 26. října ve čtrnáct hodin z farního kostela. Smuteční kázání měl farář z Jam P. Hladký, pohřební obřady vykonal brněnský biskup Msgre. Ph. D. Karel Skoupý. Nad hrobem se vřelými slovy rozloučil se zvěčnělým zesnulým za gymnázium prof. Dr. J. Mikulec, spolužák P. Kotulán, místní

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová