O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Pohyb obyvatelstva
V r. 1969 se v našem městě a v osadách Maršovicích a Pohledci narodilo 112 dětí; nejvíce (18) v měsíci květnu, v lednu a dubnu (14), nejméně (6) v měsících únoru, červnu a listopadu. V témže období zemřelo 38 našich spoluobčanů, nejvíce v květnu, nikdo nezemřel v listopadu. Nově se přistěhovalo 205 občanů, nejvíce (31) v březnu, nejméně v červenci. Vystěhovalo se 225 osob, nejvíce v září (37), nejméně v listopadu (2). Stav k 31. prosinci 1969; k tomuto datu má naše město 6 636 obyvatel. Proti stavu z roku minulého (6 582) zvýšil se počet obyvatelstva o 54 lidí.
Úmrtí. Jako každý rok tak i letos zaznamenávám do kroniky jména našich spoluobčanů, kteří nás v tomto roce opustili. První z nich byla Marie Šťastníková, která zesnula po krátké nemoci 4. ledna a 9. ledna byla pochována na hřbitově u kostelíčka. O čtyři dny později skončila se ve věku sedmdesáti let životní cesta rodačky z našeho města Emilie Konečné, rozené Boháčové; byla zpopelněna v brněnském krematoriu 17. ledna. Dne 23. ledna zemřel v Praze ve vysokém věku osmdesátisedmi let hudební skladatel, zasloužilý umělec Jaroslav Křička, jehož život i umělecké dílo bylo úzce spjato Českomoravskou Vysočinou a s naším městem, jehož byl zesnulý čestným občanem. Zpopelnění jeho tělesných pozůstatků ve strašnickém krematoriu v Praze dne 30. ledna se zúčastnilo mnoho našich spoluobčanů, kteří položili v krematoriu k rakvi věnec z rostlin našich lesů a strání a tak pietně uctili památku vynikajícího syna našeho kraje. Na paměť zesnulého byl uspořádán v říjnu vzpomínkový večer. Dne 20. února zemřela ve věku dvaaosmdesáti let Marie Vlčková, pochována na katolickém hřbitově 23. února, a 1. března ve věku sedmasedmdesáti let Růžena Kubíková, pochována 4. března na hřbitově evangelickém. 5. března zemřel a 9. března na katolickém hřbitově byl pochován kovářský mistr na odpočinku Josef Novotný. 4. března zesnula a 10. března byla v brněnském krematoriu  zpopelněna Luisa Sutorá, matka primáře interního oddělení zdejší nemocnice MUDr. Karla Dutoroho. Dne 12. května náhle zemřela v Litvínově Josefa Václavíková, vdova po významném představiteli dělnického hnutí a komunistické strany v našem městě s. Hynka Václavíka. Byla zpopelněna v krematoriu města Mostu dne 16. května. 14. května zemřel po krátké nemoci dlouholetý lesmistr nadačního velkostatku Karel Judra. Byl to vynikající lesnický

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová