O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

žito 1 555/ 1 820 – 700/ 811 q; ječmen 348/ 413 – 0; oves 1 254/ 1 131 – 180/ 225. Státní statek Nové Město na Moravě: pouze výroba: maso hovězí 380/ 440, vepřové 325/ 343, telata 24/ 19, brojleři 62/ 68; mléko 239 000/ 250 000; vejce 0; brambory v rámci celého statku splněny na 112, 6 %, obiloviny na 101, 2 %. Soukromý sektor (Koukola): maso hovězí 660 kg/ 600; mléka 2 999/ 2 500 l; vejce 1 580/ 1 520; žito 11. 57 q/ 12 000q; brambory 50. 80/ 50.00.
Místní organizace Československého svazu chovatelů drobného zvířectva uspořádala ve dnech 26. 27. července již 7. výstavu drobného zvířectva (králíků všech plemen, holubů, drůbeže, kožešinových zvířat (nutrií a exotů) v prostorách bývalé státní karantény za nádražím. Po oba dny otevřena na výstavišti burza. Pro účastníky byla také připravena bohatá tombola s hodnotnými cenami.
Na plenární schůzi Městského národního výboru dne 11. září podal předseda zemědělské komise s. J. Břečka zprávu o plnění výrobních plánů a dodávek a o stavu zemědělských prací novoměstských zemědělských závodů v první polovině r. 1969; první číslo znamená  výrobu, druhé dodávky. Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: maso hovězí 243/ 178 – 240/ 215; vepřové 210/ 125 – 200/ 113; mléko 205 000/ 111 000 l – 180 000/ 96 300; vejce 150 000/ 110 000 – 110 000/ 67 300; brambory 11 200/ 0 – 2 750/ 0; pšenice 390/ 0 – 0; žito 1 430/ 0 – 500/ 0; ječmen 425/ 0 – 0/ 120; oves 690/ 0 – 170/ 0. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec: maso hovězí 367/ 206 – 380/ 221, vepřové 180/ 131 – 166/ 103; mléko 209 000/ 125 000 – 246 000/ 144 000; vejce 89 000/ 66 000 – 100 000/ 61 000; brambory 9146 q/ 0 -0/0; pšenice 127/ 130 – 0; žito 1 870/ 0 – 650/ 650; ječmen 459/ 737 – 0; oves 1 348/ 0 – 150/ 0. Státní statek Nové Město na Mor.: maso hovězí 400/ 325, vepřové 320/ 225, telata 140 q/ 127, brojleři 164 q/152; mléko 267 000 l/ 203 000. Stav žňových prací ke dni 11.září. Státní statek: sklizeň plán 152 ha, pokos 152, sklizeno 152; z toho sklizeno kombajnem přímo 108 ha, dvoufázově 45 ha, úklid slámy 77 a, podmítka 60 ha, sklizeň otav: a) louky: plán 25 ha, pokos 28, svoz 28; b) pícniny: pokos 2, svoz 2; orba: plán 220, skutečnost 5 ha. Maršovice. Zrniny: plán 117, pokos 117, sklizeno celkem 100, kombajnem přímo 20, dvoufázově 27, úklid slámy 70; otavy z luk: plán 10, pokos 10, svoz 10; orba: plán 200, skutečnost 10. Pohledec. Zrniny: plán 147, pokos 136, sklizeno celkem 117, kombajnem přímo 58, dvoufázově 22, úklid slámy 30, podmítka 5, silážování trav a jetelů 250, ozimních směsek 70, sklizeň otav z luk: plán 30, pokos 30, svoz 30; pícniny plán 9, pokos 9, svoz 9; orba: plán 120, skutečnost 17.
Dne 30. listopadu uspořádala Místní organizace zahrádkářů v sále Jednotného klubu pracujících odbornou přednášku na téma Pěstování, ošetřování a hnojení polní zeleniny.

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová