O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V rámci občanské vybavenosti byly provedeny tyto stavební práce: komunikace v ulici Jamborově, Blažíčkově, Brožkově kopci a k pekárnám, vodovod v Maršovicích, venkovní elektroinstalace na Beranici a kanalizace před novou zástavbou v Maršovicích.
Příprava dalších stavenišť pro výstavbu v letech 1970 – 1980. V polovině listopadu odevzdána studie souboru staveb pro nové sídliště s 580 bytovými jednotkami pro železniční zastávkou včetně inženýrských staveb. V současné době se připravuje pro družstevní i individuální výstavbu nově staveniště v proluce Munlova zahrada. V r. 1970 připravují Jihlavské dřevařské závody – závod Nové Město na Moravě rekonstrukci stávající pily nákladem asi sedm milionů korun. Výkupní a nákupní podnik v Novém Městě na Moravě připravuje náhradní sklady pro obilí (čtyři sila na 160 vagonů obilí) v areálu závodu u nádraží. Připraveno staveniště pro novou benzinovou pumpu pod Jánskou ulicí; po uvedení do provozu budou obě dosavadní pumpy zrušeny. Přes překážky a nedostatky zdárně pokračuje výstavba rekreačního střediska Černý rybník. Je zadáno vypracování projekce zastavovacího plánu pro zástavbu Holubky pro spojení Maršovic s Novým Městem na Moravě. Byly zahájeny bourací práce pro staveniště obchodního střediska a připravuje se výstavba nového poštovního úřadu a kulturního domu.
Zemědělství
Na schůzi pléna Městského národního výboru dne 27. února podal předseda zemědělské komise s. J. Břečka zprávu o výsledcích hospodaření a plnění státních dodávek novoměstských zemědělských závodů. Podle ní vyplývá obraz plnění výroby a dodávek podle plánu a skutečnosti (první číslice znamená plán, druhá skutečnost) takto: Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: maso hovězí – výroba 280/ 274 q, dodávka 264/ 282; maso vepřové: 240/ 214 – 215/ 251, mléko 177 000/ 188 000 l – 150 000/ 161 000; vejce: 150 000/ 155 000 – 110 000/ 109 000; brambory 7 400/ 7 100 – 3 500/ 3 660 q; pšenice 250/ 148 q – dodávka 0; žito: 1 390/ 1 404 – 600/ 690 q; ječmen 240/ 285 – dodávka 0/ 95 q; oves 780/ 640 – 170/ 86. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec: maso hovězí 370/ 336 – 325/ 337; vepřové 185/ 172 – 200/ 160; mléko 190 000/ 198 000 – 205 000/ 229 000 l, vejce 100 000/ 84 000 – 130 000/ 100 000; brambory 10 846/ 9 016 – 3 950/ 4 254q; pšenice 136/ 157 – 0;

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová