O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a Pionýrů položen světelný kabel a instalovány světelné stožáry. Bude provedena omítka štítu na rodném domě Vincence Májovského a fasády domů drogerie a sklenářství na náměstí dr. I. Sekaniny.
Na schůzi pléna Městského národního výboru dne 11. září podal s. Marek další zprávu o stavebních pracích ve městě. Zmínil se o výstavbě komunikací na Beranici a na Brožkově kopci, které mají být do zimy skončeny. Dokončena rekonstrukce vozovky a kanalizace v ulici L. Čecha a v části Tyršovy ulice. V rekreačním středisku Černý rybník se provádějí stropy nad suterénem hotelové části. Podle prohlášení Pozemních staveb n. p. Brno má být provedena v letošním roce ještě druhé patro objektu. Výstavba obchodního střediska je projekčně i finančně zajištěna stejně jako dodavatel ocelové konstrukce. Překážkou je vykoupená domu čp. 128, jehož majiteli jsou manželé Petrovi. Po vyřešení majetkově právních vztahů bude možno se stavbou ihned započít. Novostavba základní devítileté školy byla dokončena v termínu, to je do zahájení oslav 75. výročí založení střední školy. Ke dni 11. září je v provozu i objekt jídelny a kuchyně. Zbývá ještě odstranit kolaudační závady, které jsou menšího rozsahu a nebrání provozu školy. Pro zlepšení vzhledu středu města bude zahájena hrubá stavba komunikace v ulici Pionýrů. Pro tok 1969 byly určeny nejvyšší částky k prostavění, které budou nepochybně do konce kalendářního roku vyčerpány.
Na schůzi pléna Městského národního výboru dne 27. listopadu podal s. Marek zprávu o pracích prováděných technickými službami Městského národního výboru. V r. 1969 byly provedeny tyto práce: omítky v budovy Horáckého muzea a přípravné práce pro instalaci ústředního topení, výkopy pro kanalizaci a překopy vozovek v ulici bratří Křičků a před nádražím, kanalizace v ulici Tyršově, Leandra Čecha a Pionýrů, úprava pláně pod Ráčkovým rybníkem, u viaduktu a u Zeleného kříže, tvrdolitý asfalt v parku na náměstí a u samoobsluhy na Žďárské ulici, oprava křižovatek a překopů asfaltových vozovek a kanalizace na Beranici a v ulici Jamborově, obruby ulice Jamborovy a Blažíčkovy, provedení vozovky a kanalizace v Maršovicích, příprava kamene pro staveniště Černý rybník, předláždění chodníku ulice Šturmovy, provedení vozovky v ulici Pionýrů. Snižování vodovodních přípojek na Brožkově kopci, kladené obrub ke komunikaci k pekárnám, označení některých ulic a vozovek včetně nového autobusového nádraží silničními značkami a provádění kanalizace na Brožkově kopci.

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová