O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dne 1. července zahájil svoji činnost čtvrtý (sídlištní) zdravotnický obvod. Ordinace je umístěna na sídlišti v přízemí obytného domu č. 712 ve Smetanově ulici. K obvodu patří obyvatelé domů č. 730, 731, 815 až 857, 711 – 728 a 540. Věžový dům 732 zůstal nadále ve zdravotnickém obvodu MUDr. Vojtěcha Koutného.
Výstavba města
Na plenárním zasedání Městského národního výboru dne 15. května podal vedoucí odboru s. Josef Marek zprávu o připravenosti na zahájení stavebních akcí podle plánu na rok 1969 a o postupu výstavby nové základní devítileté školy. Hlavní budova školy bude k oslavám 75. výročí založení střední školy stavebně dokončena. Týká se to zazděná vodovodního a topného potrubí, leštění schodů, malování a lakování omítky, spoje mezi novou základní devítiletou školou a gymnáziem včetně malování. Vybavení tříd a kabinetů bude provedeno do 25. června. Venkovní úpravy okolo nového objekt budou dokončeny do 20. června 1969; vozovka mezi školou a tělocvičnou do 25. června. V ulici Pionýrů se provádí kladení kabelů do chodníků. Bude provedena kanalizace, ale vozovka dokončena nebude, nýbrž jen připravena k zaválcování. V ulici L. Čecha se provádějí výkopové práce pro kanalizaci a naváží se štěrkopísek, kakadám a štěrk. Do 15. května má být komunikace schopna provozu.
V ulici bratří Křičků se dokončuje výkop pro zemní kabel a provádí se kabelizace v trase od cukrárny až po hotel U nádraží. Výkopové práce provádí Městský národní výbor, kladení kabelů Jihomoravské elektrárny. V parku okolo katolického kostela provede do 20. června 1969 Silniční vývoj zaasfaltování parkových chodníků. Výstavba inženýrských sítí k individuální výstavbě rodinných domků byla zahájena stavbou komunikací v ulicích Oldřicha Blažíčka a Josefa Jambora. Po ukončení na Beranici se bude pokračovat ve výstavbě komunikací na Brožkův kopec a k pekárnám. Vodovod a kanalizaci v Maršovicích budou zahájeny ihned, jakmile bude na staveništi potřebný materiál, počítá se s dokončením do 30. června 1969. V květnu byla dokončena elektrifikace pro ulici Josefa Německého a Oldřicha Slavíčka * v Beranici. * Blažíčka Po ukončení komunikací na Beranici se bude pokračovat ve výstavbě komunikací dalších. V ulici L. Čecha

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová