O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

jednu v Herálci a další putovní výstavy v Letovicích. Návštěvníků na stálých výstavách 7.325, na stálé expozici v zámku 862. K výstavám vydány katalogy. Největšímu zájmu se těšila výstava Josefa Jambora (3.964 návštěvníků, prodáno 700 katalogů; obě čísla znamenají dosavadní rekord). Při výstavách konány před obrazy besedy s umělci a pracovníky galerie pro školní mládež a rekreanty. V r. 1969 převzata galerií sochařská pozůstalost po národním umělci Vincenci Májovském (92 plastik) za účelem zřízení jeho památníku v našem městě. Příslušná jednání nutná k uvolnění zámku, v němž má být památník umístněn byla zahájena koncem roku. Do Nového Města převezena a zde prozatímně uložena také sochařská pozůstalost národního umělce Karla Pokorného. Definitivně bude instalována na zámečku Kravsko na Znojemsku, kde se umělec v obci Pavlicích narodil. V r. 1969 zakoupila galerie za 53. 300 52 obrazů Josefa Jambora. Tím se zvýšil počet obrazů ve vlastnictví ústavu na 201. Činnost Horáckého muzea a galerie propagována v zotavovnách RVH zejména na Sykovci.
Sport, tělesná výchova a zdravotnictví.
Dne 16. ledna se konala v kulturní místnosti Okresního ústavu národního zdraví v budově zdravotnického střediska na náměstí dr. I. Sekaniny společná výroční schůze všech tří novoměstských skupin Československého Červeného kříže.
Ve dnech 25. a 26. ledna se konala v našem městě z pověření Sekce lyžování Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy Mistrovství Československé socialistické republiky v běhu na lyžích družstev. Losování bylo provedeno v pátek 24. ledna v 17 hodin v závodní kanceláři novoměstské sokolovny. Startovali junioři a muži v běhu na 15 km a štafety třikrát 10 km a juniorky a ženy v běhu na 5 km a štafety třikrát 5 km. V sobotu 25. ledna startovaly mužské kategorie, v neděli kategorie ženské. Start byl na stadionu u sokolovny, vyhlášení výsledků a rozdílení cen provedeno v neděli 26. ledna ve 12 hod. u sokolovny.
V neděli 2. února se konaly na stadioně u sokolovny tradiční závody párkové. Start byl ve 14 hodin a závodili hoši narození v r. 1965 /a mladší/ v běhu na 50 m, 1964/ 63 na 100 m, 1962/ 61 na 300 m, 1960/ 59 na 500 m a 1958/ 57 na 1 km; děvčata nar. V r. 1965 na 50 m, 1964/ 63 na 50 m, 1962/ 61 na 100 m, 1960/ 59 na 300 m, 1958/ 57 na 500 m. Všichni účastníci dostali jako

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová