O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

na 58, 5 %. Počet odehraných filmů: z ČSSR 79, z Francie 19, z USA 17, z SSSR 13, z Německé spolkové republiky 12, z Velké Británie 9, z Itálie 6, z Rumunska 5, z Rakouska 4, z Jugoslávie 4, z Německé demokratické republiky 3, z Polska 2, ze Švédska 2, po jednom z Finska, Maďarska a Japonska. Nejúspěšnější české filmy Všichni dobří rodáci, Utrpení mladého Boháčka, Nebeští jezdci a Indiánské léto. Nejúspěšnější filmy cizí Kleopatra a Dostavník, oba z USA, Tygr sedmi moří a Oskar (Francie), Smrt v červeném jaguáru (Německá spolková republika) a Becket (Anglie).
Horácké muzeum a Horácká galerie zřídilo novou stálou expozici Dějinný vývoj rekreace na Vysočině, která anticipuje expozici lyžařství a výroby lyží, která bude instalována v rekonstruovaných přízemních místnostech muzejní budovy po dokončená generální opravy střechy (byla zahájena na podzim), kdy se na půdu vrátí sbírky, uložené zatím v přízemí. Byla založena knižní edice s názvem Studijní materiály Horáckého muzea a galerie. V r. 1969 vyšla dvě čísla: Historický náčrt ozdravného využití přírody Vysočiny – autor dr. K. Daněk a Rekreace na Vysočina – dějinný vývoj – autoři dr. K. Daněk , dr. M. Rosenbaum a I. Tulis. Koncem roku 1969 vyšla tiskem publikace Nové Město na Moravě a Novoměstsko – brána Vysočiny, určená rekreantům a jiným návštěvníkům. Připravili ji po stránce textové dr. M. Rosenbaum a R. Svačina, po stránce fotografické J. Grepl, E. Srnský a K. Šilinger. Turistickou mapu zhotovil Arnošt Kocián, grafickou úpravu navrhl Jiří Šebek. Do tisku odevzdána publikace zesnulého profesora J. Fialy Sklářství na bývalém panství novoměstském a k nedožitým 90. Narozeninám malíře Karla Němce Výbor z jeho cyklu dřevorytů Ku cti a chvále Barcha , Marta a paní Venuše. Muzeum se podílelo na Večeru bratří Křičků, k němuž vydalo Vzpomínky Jaroslava Křičky s názvem Nové Město v létech 1892 a dalších, a na večeru, věnovaném nedožitým 60. narozeninám básníka Miroslava Bureše. Koncem roku otevřena výstava Jihlavský cín, katalog zahradila pozvánka s textem. V r. 2969 navštívilo Muzeu 7614 osob, z toho 120 cizinců a 167 výprav. Muzeum pokračuje ve fotodokumentaci lidových staveb a etnografickém výzkumu v několika obcích Novoměstska. S Pavlou Křičkovou Homolkovou nahrán na Solánu, v jejím trvalém bydlišti, na magnetofonový pásek etnografický materiál. Měla také podíl na některých akcích zajišťovaných Brnem (natáčení dokumentárního filmu pečení chleba, koled ba Rokytně a dalších). V budově muzea instalováno ústřední topení, čímž prostory muzea podstatně získaly.
Galerie uspořádala čtyři výstavy, o jejichž zahájení a průběhu jsou zápisy v kulturní kapitole za rok 1969. Dále zajistila pět výstav putovních na okrese (dvě v Bystřici nad Pern., dvě ve Velkém Meziříčí

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová