O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 102b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

storách chodby zřízeno skladiště s regály na knihy, zhotoven nový výpůjční pult a provedena květinová výzdoba knihovny. Z Horácké galerie zapůjčeny tři obrazy malíře Zezuly. Vypracován a vyvěšen Řád čítárny. Od 6. října je v provozu čítárna, která byla hlavně v zimních měsících hojně navštěvována. Provoz knihovny probíhal bez potíží. Plánovaný počet výpůjček i nákup knih byly překročeny. Počet čtenářů se vzhledem k nově zavedenému systému vybírání příspěvků poněkud snížil. S pomocí krajské a okresní knihovny provedeno systematické třídění odborné literatury. Pokračuje se v rekatalogizaci knižního fondu. Při knihovně vznikl D klub (divadlo - dialog) kolektiv vysokoškolských studentů, jehož první akcí byl Večer poezie s recitacemi ukázek básnické tvorby členů klubu, hlavně poezie milostné. Se studenty gymnasia nacvičila ředitelka knihovny s. Marie Hamžová divadelní muzikál Výtečníci, který byl proveden dvanáctkrát. Nové základní devítileté škole poskytnuta metodická pomoc při zakládání školních knihoven a nové knihovnici v nemocnici s. J. Havlíkové rovněž. Pro příští rok plánuje knihovna další zlepšení prostředí, zajištění provozu knihovny a čítárny, pokračování v sestavování katalogu, zvýšení knižního fondu o 700 svazků a pokračování ve výstavách knih a besedách s mládeží. Dále se připravuje recitační večer s námětem Má vlast, nacvičení divadelní hry Princezna se zlatou hvězdou na čele a výstava Leninových spisů k stému výročí jeho narození. Roční rozpočet činil včetně mzdového fondu a plánovaného příjmu od čtenářů 113.000. Celkové výdaje 106.744,65, zůstatek v pokladně 12.200,32. Vlastní příjmy 8.392,56, dotace od Městského národního výboru 108.000. Zůstatek peněžních prostředků odůvodněn tím, že nebylo dodáno plánované množství topiva, nebyla proplacena částka za odběr elektrického proudu, nebyla vyúčtována vazba knih z konce r. 1969 a nebyly vyúčtovány mzdy z prosince 1969. Přečerpání mzdového fondu odůvodněno platovou úpravou pracovnic knihoven, provedenou k 1. červnu 1969.
    Městské kino. V r. 1969 plánováno 525 představení, uskutečněno 467 (89%), návštěvnost - plán 85.000, skutečnost 95.630 (112,5%), tržby - plán 350.000, skutečnost 434.961,20 (123,7%). Odehráno 178 filmů, z toho širokoúhlých 44, na rozšířeném promítacím plátně 5, klasické formy 129. Školních představení bylo 13, filmů 7, dětských představení 53, filmů 47. Náklady: půjčovné 205.956, hrubé mzdy 96.000, ostatní vydání 59.734, - náklady celkem 353.699,20. Zisk 79.262. Hrubá tržba na představení 927, průměrná tržba za vstupenku 4,52, průměrná návštěva představení 204, využití sálu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková