O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 102a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

muzeum a galerie, Městská lidová knihovna a galerie dne 4. prosince v aule gymnasia vzpomínkový večer. Zasvěcený a hluboce procítěný proslov o životě a díle zesnulého básníka měl profesor poličského gymnasia Bedřich Půža, Burešovy verše recitovali J. Hamža, J. Petrová, M. Horáková a J. Koudelová, na klavír doprovázela Marie Popelková. V závěru hovořil ředitel Horáckého muzea a galerie dr. M. Rosenbaum o Novoměstsku jako zdroji básnické inspirace Burešovy. Večer který připravila Marie Hamžová, byl velmi hodnotným kulturním podnikem, jehož se zúčastnili i básníkovi přátelé z Poličky, Ti s lítostí konstatovali, že pietní vzpomínkový večer na jejich rodáka připravilo naše město, ale Polička přešla výročí mlčením.
     Dne 7. prosince se konala v evangelickém kostele instalace nového faráře Josefa Batelky z Opatovic u Čáslavi. Zúčastnil se jí jeho předchůdce, synodní senior dr. Václav Kejř, senior západomoravského distriktu Jiří Huml a řada duchovních z blízkých i vzdálených sborů (Sněžné, Jimramov, Daňkovice, Rovečné, Sázava, Litomyšl, Opatovice, Čáslav, Lanškroun, Džbánov a Praha). Vhodné sbory zazpíval chrámový pěvecký sbor. Dobře připravená a důstojně probíhající církevní slavnost se konala za veliké účasti příslušníků církve z obvodu novoměstského a sousedních i z předchozího působiště nového faráře. Velmi nepříznivé počasí zabránilo účasti ještě větší.
     Ve dnech 26. 27. a 28. prosince sehrál divadelní sbor Místní organizace čsl. strany lidové v sále Jednotného klubu pracujících populární operetu Járy Beneše Na tý louce zelený. Vyprodaná představení, připravená hudebně J. Večeřou a režijně O. Smetanou, měla bouřlivý úspěch.
     Městská lidová knihovna. K 31. prosinci 1969 měla 220 svazků a 31 výpůjček literatury politické, 826 svazků 2661 výpůjček spisů věd společenských, 243 svazků a 801 výpůjček spisů věd přírodních, 206 svazků a 713 výpůjček literatury zemědělské, 225 svazků a 906 výpůjček literatury technické a 1059 svazků a 3083 výpůjček ostatní literatury odborné, celkem 2779 svazků a 8.165 výpůjček odborné literatury. Dále bylo v knihovně 6228 svazků a21.805 výpůjček beletrie, 294 svazků a 1502 výpůjček literatury MN a 1914 svazků a 10.130 výpůjček literatury pro mládež. Celkem 11.215 svazků a 41.602 výpůjček. Čtenářů bylo 717, z toho 442 mladých. Kulturních akcí bylo 24 (v tom divadelní představení hry Výtečníci) a 12 výstavek knih. Zakoupeno 878 svazků knih. Od října 1969 je v knihovně zaměstnáno 2,5 pracovní síly, pracovní obsazení je plné. Zlepšeno vybavení knihovny, opatřeny záclony do všech oken v půjčovních místnostech, nástěnka do dětského oddělení a lavice na odkládání školních aktovek a nákupních tašek návštěvníků. Pro knihovnu zakoupena naftová kamna. V pro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková