O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a galerie, Městská lidová knihovna a gymnasium Vzpomínkový večer, věnovaný Jaroslavu a Petru Křičkovým. Uvedl jej proslovem na téma Křičkové a Horácko dr. Josef Mikulec. V bohatém a pečlivě vybraném pořadu z tvorby obou bratří zazpíval Dětský sbor základní devítileté školy, řízený učitelkou Evou Svačinovou Dětské písničky, mužský sbor Smetany skladbu U hrobu Leandra Čecha a smíšený sbor skladbu Vysočina zpívá. Písňové skladby Jaroslava Křičky zpívala Eva Bechyňová a Josef Jinek, houslové zahrál Rostislav Drdla a klavírní Marie Popelková a Jan Hradecký. Básně Petra Křičky Křižák, Časný podzim, Lyžaři, Šípek, Podzimní motiv a svým básním na cesty recitovali J. Budig, M. Kolář, J. Zemánek, M. Horáková a J. Petrová. Večer, k němuž Horácké muzeum a galerie vydalo tiskem část Vzpomínek Jaroslava Křičky na Nové Město na Moravě v devadesátých letech XIX. století, měl vysokou uměleckou úroveň a těšil se velmi vnímavé pozornosti početného publika.
      Dne 16. listopadu uspořádal Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících v aule gymnasia pod záštitou Městského národního výboru slavnostní koncert k 50. výročí založení Pěveckého a hudebního spolku Smetana (11. IX. 1919). Slavnostní proslov, oceňující bohatou a plodnou činnost spolku Smetana i jeho pokračovatele, dnešní Pěvecký a hudební odbor Smetana při JKP, přednesl předseda školské a kulturní komise Městského národního výboru ředitel gymnasia Rudolf Svačina. V ocenění rozsáhlé kulturní práce dirigenta sboru dr. Josefa Mikulce Byl mu odevzdán Diplom čestného uznání rady MěNV. Druhý diplom čestného uznání pěveckému sboru převzala od s. Svačiny nejstarší členka sboru, paní Eliška Koňaříková, obětavá kulturní pracovnice na poli zpěvu a ochotnického divadla v našem městě. V bohatém a umělecky náročném programu koncertu zazpíval smíšený sbor I. a IV. část Smetanovy České písně, Foerstrovu Českou píseň, Dvořákův Slavnostní zpěv Bendlův chorál Svoji k svému, mužský sbor Křížkovského skladbu Odpadlý od srdca a Janáčkovu Lásku opravdivou a ženský sbor Smetanův Západ, Konvalinkovu skladbu Láska, Bože, Láska, Dvořákovu Zajatou a Sukův sbor Pastýř a pastýřka. Sborové skladby doplněny sólovým zpěvem Jindřicha Grepla (árie Žalářníka ze Smetanovy opery Dalibor a Kecala z opery Prodaná nevěsta a árie Vodníka z Dvořákovy opery Rusalka) a Josefa Jinka (árie z opery Dalibor a Večerní písně) a hrou na housle Rostislava Drdly (Suk, U poro triste a Píseň lásky a Fibich, Selanka a Poem.) Koncert měl velmi vysokou reprodukční úroveň a obecenstvo, které zcela naplnilo aulu gymnasia, odměňovalo výborné výkony dlouhotrvajícím potleskem.
    V týž den otevřelo Horácké muzeum a galerie výstavu Jihlavský cín, kterou uvedl pracovník Muzea Vysočiny v Jihlavě, Arnošt Kába.
    K uctění nedožitých šedesátých narozenin básníka Vysočiny Miloslava Bureše uspořádalo Horácké

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková