O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

  a ústřední místnosti (ředitelna, sekretariát, stravovna, kancelář zástupce ředitele a školník. Všech místností je 59, z toho je 23 učeben a 6 odborných pracoven (fyzika, chemie, biologie, kreslírna, hudebna a cvičná školní kuchyně) a dílny. Pracovny jsou vybaveny podle potřeb současných možností. Tak například v pracovně fyziky a chemie má každý pracovní stůl přívod elektrického proudu a plynu, v kreslírně má každý žák svůj pracovní stůl. Každá učebna je pro 30 žáků a její plošná výměra je 55m2, odborné pracovny jsou prostornější. Ke školní budově patří stravovna a tělocvična, která není zatím dokončena, jídelna je vybavena stolním zařízením pro dvě stě strávníků. Dále jsou u stravovny sociální zařízení pro žáky a zaměstnance, kancelář vedoucí a sklepní a skladové prostory. Ředitelem nové školy ustanoven s. Fr. Bradáč, jeho zástupcem s. M. Kotlář. Administrativní pracovnicí je s. Mertlíková, školníkem s. Zelený. Do učitelského sboru ustanoveni učitelé z obou novoměstských základních devítiletých škol: Marie Adámková, Eva Brychtová, Eliška Čejková, Anna Elisová, Vladimír Hájek, Bohumil Havlík, Stanislava Hlaváčová, Marie Hlavatá, Františka Chalupová, Marta Janů, Jarmila Kadlecová, Marie Kotínská, Irena Kubečková, Marie Kučerová, Bohumíra Marecová, Dagmar Marečková, Oldřich Mička, Jana Ondráčková, Marta Peňázová, Libuše Petrová, Jiřina Pokorná, Vlasta Smíšková, Eva Svačinová, Blažena Šedá, Anna Švandová, Jarmila Puchýřová, Božena Ťupová, Marie Utínková, Hana Veselá a Božena Zvěřinová. Žactvo nové školy bylo vybráno z obou škol dosavadních.

     Na základní devítileté škole při gymnasiu zůstalo po jedné třídě od prvního do devátého postupného ročníku s příslušným počtem učitelů. Na školu přešel učitel odborného učiliště Chirany s. František Vyplašil, který byl ustanoven zástupcem ředitele. Gymnasium má čtyři ročníky, a to první světová humanitární a přírodovědnou, druhý a třetí jsou přírodovědné.
     Dne 19. září uspořádal J. klub mladých při městské lidové knihovně v sále Jednotného klubu pracujících recitační s názvem Poesie pro večer. Režijně jej připravila Marie Hamžová a Míla Kolář, klavírní doprovod obstaral ing. V. Mička. Verše mladých básníků- členů klubu- Karla Zezulky, Věry Večeřové, Dagmar Pličkové a Míly Koláře recitovali Josef Hamža, Míla Kolář, Jana Petrová, Zlatomíra Jirků Lída Vágnerová.
     Dne 1. října přestal vycházet Kulturní zpravodaj, který vedle programů kina přinášel také oznámení všech kulturních akcí v našem městě, jako jsou divadla, koncerty, výstavy, akademie, přednášky a tak podobně. Hodnotu měly také články z kulturního života město v minulosti i v době současné. Na příště bude ve zmenšeném vydání vycházet pouze jako zpravodaj kina.
     Dne 16. října uspořádal v aule gymnasia Pěvecký a hudební odbor Smetana při J.K.P, Horácké muzeum

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková