O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ctitelů malířského umění, snad nejvíce od otevření výtvarných místností v budově Mě. N. V. Výstava děl slavného a populárního malíře, která trvala do 22. června, těšila se velikému zájmu početných návštěvníků.
      Téhož dne se konal v Novém Městě na Moravě Celostátní sjezd mládeže církve českobratrské evangelické, jehož se zúčastnilo na 3000 mladých chlapců a děvčat z celé republiky. Sjezd byl organizačně velmi dobře připraven a jeho účastníkům se v našem městě velmi líbilo.
      Jednotný klub pracujících připravil na den 16. května v sále kina kulturní večer s názvem Modlitba za vlast. Členové Jednotného klubu pracujících v Třebíči Karel Matoušek, Jiří Kožina,Jiřina Kubátová, Helena Matoušková a Jiří Zvěřina recitovali vlastenecké verše básníků V.Nezvala, F. Halase, J. V Sládka, P. Křičky a K. Čapka. Recitace byly doplněny projekcí případných diapozitivů.
       Základní devítiletá škola spolu s gymnasiem a rodičovským sdružením uspořádala v rámci oslav 75. výročí založení střední školy 20. května v aule gymnasia klavírní koncert profesorky Marie Popelkové. Na pořadu byla vysoce náročná a závažná díla pro klavír, a to Patetická sonáta c mol op. 13 Ludvika Van Beethovena, Chromatická fantazie a fuga J.S. Bacha, Fantastické kusy op. 12 F. Schumanna, Klavírní skladby op. 12 J. Suka, Sonáta Es dur op.7 L. van Bethovena, V Čechách a Salonní polka Fis dur B. Smetany a Revoluční etuda C mol F. Chopina. Reprodukční úroveň byla vysoká, zájem návštěvníků soustředěný.
       Dne 6. června uspořádala lidová škola umění společně s Jednotným klubem pracujících v sále klubu  závěrečný koncert svých žáků. Úspěšně prokázalo své umění ve hře na housle a klavír sedmnáct žáků školy.Mimoto vystoupil školní soubor taneční a akordeonový. Velmi pěkné výkony žáků svědčily o pečlivé a svědomité přípravě jejich učitelů. Hojně účastníků hlavně z řad rodičů žáků bylo s výkony účinkujících plně spokojeno, což dávalo najevo potleskem.
       15.června otevřelo Horácké muzeum a galerie v budově Horáckého muzea zajímavou a bohatou výstavu Horácko a přírodní rekreace, připravenou ve spolupráci s M U Dr. K. Daňkem Sk.
        Začátek školního roku byl v letošním roce významný tím, že dnem 1. září zahajovala v nové školní budově svoji činnost třetí základní devítiletá škola. Nová moderní budova byla slavnostně otevřena 28.června 1969. Je 67m dlouhá, 16 široká a 16 vysoká, má přízemí a tři poschodí, není podsklepená a střecha budovy je plochá, a proto nejsou půdní prostory. Vnitřek je velmi učebně prostorově využit. Středem každého podlaží prochází přímá chodba, zakončená na obou koncích schodištěm. Ostatní prostory vyplňují učebny, odborné pracovny, sociální zařízení, kabinety, dílny, šatny, ošetřovna, sklad, archiv, knihovna                       

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková