O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

         Dne 20.dubna uskutečnila Místní organizace Československé strany lidové v sále Jednotného klubu pracujících hudební večer s programem Písničky nezapomenutelné(oblíbené české písně lidové a písně Karla Hašlera). Úspěšný populární kulturní podnik, na jehož realizování měli podíl J.Večeřa, J.Jinek, dr.Bureš, Marek, Okůrka, Pejchal, Večeřová, Smetanová a Pejchalová, měl v širokých vrstvách městského i venkovského obyvatelstva velký úspěch, o čemž svědčí tři další opakování ve dnech 25.dubna a 2.a 3.května.
          V rámci oslav 50.výročí založení Pěveckého a hudebního spolku Smetana připravil Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících, který je pokračovatelem ve slavných tradicích jubilejního spolku a jeho nástupcem(spolek byl v r.1949 zrušen), cyklus čtyř koncertů, uskutečněných v průběhu roku 1969. První z nich se konal v neděli 27.dubna v sále Jednotného klubu pracujících. Účinkovaly pěvecké soubory Smetany a jako hosté Smíšený pěvecký sbor Vysočina z Bystřice nad Pernštejnem, řízený učitelem Josefem Kšicou. Hosté zaspívali smíšené sbory J.Kampana Vodňanského, Adama Michny z Otradovic, D.Buntehudeho, W.A.Mozarta, A.Dvořáka, J.B.Foerstra, B.Martinů, N.Rožance a J.Linky. Smetana přednesl sbory z oper G.Verdiho a A.Dvořáka s průvodem klavíru a sbor dr.O.Zicha Motlidba na Řípu. Společně pak zaspívaly oba sbory k uctění 145.výročí narození a 85.výročí úmrtí B.Smetany jeho Slavnostní sbor, Západ a Přiletěly vlaštovičky a na závěr koncertu kantátu Českou píseň s průvodem klavíru na čtyři ruce. Koncert připravil a čísla Pěveckého odboru Smetana jakož i společně zazpívanou Českou píseň řídil dr.Josef Mikulec. Sóla zpívali Jindřich Grepl a Josef Jinek, na klavír hrály Marie Popelková a Olga Slezáková. Provedení všech skladeb bylo vynikající a početné publikum bylo a výkony obou těles plně spokojeno.
         Dne 8.května provedl divadelní soubor gymnásia v Novém Městě na Moravě velmi dobrý muzikál Pavla Dostála s hudbou Richarda Pogody Výtečníci. Hru pečlivě nastudovala ředitelka Městské lidové knihovny Marie Hamžová, hudebně spolupracoval ing.Václav Milka, scénu navrhl studující gymnásia Miroslav Čejka. Vedle studentů gymnásia účinkovali ve hře také novoměstští divadelní ochotníci F.Andrla, J.Kervitzer a učitelka J.Černá. Provedení mělo dobrý spád a švih a návštěvníkům se velmi líbilo. Proto byla hra několikrát opakována a provedena i mimo Nové Město na Moravě.
          Dne 18.května otevřelo Horácké muzeum a galerie v budově Městského národního výboru výstavu obrazů vynikajícího českého krajináře Františka Kavána. Hluboce pronikavým a zaníceným proslovem ji uvedla pracovnice Státní galerie dr.Anna Masaryková. V kulturním pořadu vernisáže (ú) recitovala verše M.Bureše Jana Petrová a Josef Hamža, na elektronické varhany doprovázel Jan Hradecký. Zahájení výstavy se zůčastnilo velké množství

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková