O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a Ladislava Bureše, ve hře Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa, v Romeu a Jilii Williama Shakespeara a zvláště v Komejčukově dramatu Případ chirurga Krečeta). Velký rozruch moderních reprodukčních prostředků způsobil, že zájem o klasickou hudbu oproti dřívějšku poněkud odpadl, takže i nejhodnotnější představení a koncerty mohou počítat jen s úzkým kruhem návštěvníků.
I sportovní život ve městě poněkud oživl. V dominujícím lyžařství byly konány významné závody. V závodech dospělých se však setkáváme jen málokdy se jmény zdejších závodníků. Zato vyrostlo několik nadějných dorostenců (Stejskalová, Kuchař, Mokrý, Krabec aj.). Ti vyrostli většinou ve Sportovní škole mládeže, dobře a odpovědně vedené prof. Jiřím Beranovským. Odbíjená, která dosáhla v minulých letech vysoké úrovně, zaznamenala určitý pokles. Vyšší úrovně nedosáhla ani lehká atletika, přestože zájemci o tento sport mají k dispozici stadion s dobrou běžeckou drahou.
Ve městě se v minulém roce znovu projevil nedostatek bytů, takže velmi mnozí žadatelé o byt nemohli být spokojeni. Stavby rodinných domů nestačí zmírnit těžkou bytovou tíseň a v roce 1954 se nepodařilo získat pro město povolení výstavby nových bytových jednotek. Koncem roku probíhalo jednání o povolení výstavby nových bytových jednotek. Koncem roku probíhalo jednání o povolení výstavby nových bytových jednotek v roce 1955 pro zaměstnance Chirany, pro elektrárnu a pro učitele. Začátkem roku byla stavba jednotek pro elektrárnu povolena.
 

Rok: