O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Požáry a přírodní katastrofy.
Dne 3. března ve 23 vznikl od neuhašených kamen v trafice u Jínků menší požár s celkem nepatrnou věcnou škodou; stačili jej zlikvidovat čtyři členové místní požárnické jednoty. Dne 26. června v deset hodin dopoledne vznícením sazí u Satoriů k menšímu komínovému požáru, brzy ukončenému pěti členy požárníky. Rozsahem i výší způsobené škody daleko větší a nebezpečnější byl požár, který vznikl ve tři hodiny ráno 10. srpna v národním podniku Sport. Byl způsoben vadnou elektrickou instalací u strojů, v jejichž blízkosti se nacházely suché piliny. Likvidace požáru ve velmi hořlavém prostředí si vynutila maximální vypětí sil všech členů místní jednoty požárníků. V časných hodinách ranních dne 19. srpna bylo město postiženo průtrží mračen, při níž byly zatopeny sklepy hotelu Musil, Pramene na Gottwaldově ulici a v mlékárně. Čerpání vody ze sklepů se vydatnou měrou zúčastnili místní požárníci. Ti také nasadili své síly při hledání učně závodní školy Chirany, který se 28. Srpna ve večerních hodinách utopil na novém koupališti.
Na závěr poznamenávání, že v celostátním rozsahu byl uplynulý rok rokem významných událostí, které se staly velikou školou života a politického uvědomění všeho našeho pracujícího lidu. Komunistická strana Československa a vláda republiky řešily za aktivní účasti pracujících mnoho významných otázek, souvisících s dalším rozvojem naší socialistické společnosti. Byla vytvořena nová organizace státu, byla širou diskutována a pak schválena Ústava Československé socialistické republiky, byl dán podnět k široké diskusi o návrhu třetí pětiletky a pod vedením strany bylo rozvinuto hnutí „ pětiletku v zemědělství za čtyři roky“   Úspěšně byly zvládnuty mohutné celostátní akce, jako byly oslavy 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou, volby do národních výborů do Národního shromáždění a slavná II. celostátní spartakiáda.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek