O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

podobností i nejstarší občanka našeho státu 12. června se zúčastnila voleb a při návštěvě obvodní volební komise v jejím domě pohovořila ještě s pracovníky Čsl. rozhlasu, kteří její volební akt natáčeli. V předvečer narozenin navštívili ji zástupci okresního a místního národního výboru, Sboru pro občanské záležitosti, Výboru žen a pionýrů, kteří jí tak řídkému a vzácnému jubileu srdečně a upřímně blahopřáli. Také tento akt natočili a vysílali pracovníci brněnské odbočky Čsl. rozhlasu.
Ve večerních hodinách dne 17. června zemřel občan našeho města, akademický malíř a grafik Karel Němec. Odešel nečekaně a tiše ve věku osmdesáti let veliký umělec a vzácný člověk, jehož životní výtvarné dílo svými náměty, formou a šíří projevů patřilo cele a právem všemu našemu lidu, z něhož vycházelo a k němuž se zase vracelo. Roztroušeno po Vysočině i v jiných místech naší vlasti bude Mistrovo dílo stále připomínat poctivost, skromnost i výtvarnou osobitost svého tvůrce. Pohřeb zvěčnělého zesnulého konal se za veliké účasti novoměstského obyvatelstva v pondělí 20. června v šestnáct hodin odpoledne z domu smutku ve Stalingradské ulici. U domu se rozloučil se zesnulým za jeho osobní přátele spisovatel J. V. Pleva, u hrobu za místní národní výbor s. R. Svačina a za bývalou Olomouckou jednotu literární, jíž byl zesnulý významným spolupracovníkem, profesor Oldřich Svozil z Ostravy. Památku svého vynikajícího rodáka a věrného občana zachová naše město v hluboké a trvalé úctě.
Dne 16. září zemřel v Brně novoměstský rodák Karel Beneš, technický úředník. Za svého pobytu a působení v Novém Městě byl po dlouhá léta tělovýchovným pracovníkem a cvičitelem Sokola. Byl také autorem několika úspěšných společných cvičení při veřejných sokolských cvičeních a obětavým činovníkem a rozhodčím dřívějšího Sportovního klubu v době, kdy novoměstští lyžařští závodníci sklízeli pronikavé úspěchy v soutěžích domácích i zahraničních.
V rámci celostátní akce Brigád socialistické práce, jejichž členové pod heslem Socialisticky pracovat – socialisticky žít usilují o hledání nových forem pracovních i způsobů života socialistických lidí, byly i v našem městě v r. 1960 organizovány tři takové brigády: jedna na operačním sále chirurgického oddělení zdejší okresní nemocnice, vedená primářem dr. Mannem, a dvě další na Chiraně. Jistě nebudou posledními a po jejich příkladu dojde k vytváření dalších.  

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek