O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Po stránce sportovní, společenské i organizační měl závod velmi vysokou úroveň a pořadatelé v čele s místním národním výborem a lyžařským oddílem Sokola a s podporou všeho novoměstského obyvatelstva zasloužili si nejvyšší uznání. To jim také bylo vysloveno v srdečných a uznalých písemných projevech po ukončení závodu. Bez nadsázky museli funkcionáři Svazarmu přiznat, že uspořádání závodů v Novém Městě na Moravě byla nejlepší ze všech dosud konaných závodů a že se o ně zasloužilo opravdu všechno obyvatelstvo města.(Litováno z poděkováním krajského výboru Svazarmu v Jihlavě z 21. IV. 1960.)
14. a 15. května uspořádal lehkoatletický oddíl tělovýchovné jednoty Sokol krajský přebor žactva a mladšího dorostu v lehké atletice pro rok 1960.
10. června uskutečnil Závodní klub 9. květen společně s ředitelstvím státních lesů v rámci Měsíce června – měsíc myslivosti a ochrany zvěře besedu o myslivosti, kterou vedl ředitel státních lesů s. Zemánek. Na besedě byly také promítnuty tři filmy z oboru myslivosti.
18. června uspořádala tělovýchovná jednota Sokol na svém hřišti Večerní spartakiádu při umělém osvětlení, při níž obyvatelstvo našeho města i blízkého okolí předvedla ukázky skladeb Druhé celostátní spartakiády. Tělocvičné vystoupení bylo provedeno v rámci oslav 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.
Rozmanitosti.
Obyvatelstvo, výročí a úmrtí významnějších spoluobčanů. V r. 1960 se v našem městě narodilo 61 dětí, zemřelo 47 osob; přirozený přírůstek činil 14 osob a odpovídal vcelku roku předešlému.
Dne 29. dubna zemřela ve věku 83 let paní Josefa Šedivá, sestra našeho velkého rodáka, sochaře Jana Štursy. Všichni, kdož měli možnost setkat se s ní, budou vzpomínat na její skromnost, nenápadné vystupování a obětavost. Nezištně pomohla při budování Štursovy síně v našem Horáckém muzeu věnováním cenného dokumentárního materiálu k jeho životu a dílů. Její jméno i památka zůstanou navždy co nejúžeji spojeny s památkou jejího velikého a slavného bratra.
17. června dožila se 106 let občanka našeho města Antonie Růžičková, s největší pravdě-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek