O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

byl poměrně pomalý a vyžadoval vydatnou brigádnickou výpomoc. Ke dni 25. srpna mělo jednotné zemědělské družstvo pokoseno 18 ha žita a 20 ha krmného obilí. Současně byl trhán len a sekly a sušily se otavy. Na soboty a neděle byly vyhlašovány národní směny, na nichž bývala velmi pěkná účast brigádníků. Do žňových prací v našem městě byly zapojeny také kombajny.
Vedle ochoty občanů jednotnému zemědělskému družstvu pomoci vyskytly se však v podzimních měsících i jevy nežádoucí, svědčící o špatné morálce některých našich spoluobčanů. Rada místního národního výboru musela rozhlasem rozšířit velmi důraznou výzvu, že nelze na družstevních honech krást brambory, kapustu, řepu a jiné zemědělské plodiny a že je také nepřípustné vyhánět na hony JZD drůbež.

Tělovýchova a sport
10. ledna uspořádal lyžařský oddíl tělovýchovné jednoty Sokol lyžařské závody o Spartakiádní vločku a současně přebor žactva a dorostu jednoty v klasických disciplinách lyžování. Pro nevhodné sněhové podmínky ve městě byl start a cíl u chaty Mercedes. Zájem o závod byl veliký a účast závodníků i obecenstva byly značné.
24. ledna uspořádány tradiční lyžařské závody dětí ( párkové) u sokolovny.
V místnosti hotelu Sport se konala 15. února ustavující schůze místní organizace Svazarmu.
Ve dnech 17. až 21. února se konala Finálová soutěž Sokolovského závodu branné zdatnosti jako zimní část II. celostátní spartakiády a součást oslav 15. výročí osvobození Československé republiky Rudou armádou. Našemu městu se dostalo velké cti, že bylo vybráno za dějiště celostátního finálového závodu Svazarmu. Rada místního národního výboru, jednota Sokol i všechno obyvatelstvo města, vědomy si závažnosti úkolů i odpovědnosti před závodníky i zahraničními a domácími hosty za důstojnou reprezentaci města, vykonaly včas všechny nezbytné přípravy.
Až 12. února vyzvala rada MNV městským rozhlasem všechno obyvatelstvo města, 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová