O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

školy náboženství v třídních bojích za feudalismu a kapitalismu, úkoly Vatikánu, komunistické a náboženské morálky a církevní politiky Československé republiky.
31. října uspořádala zdravotní komise místního národního výboru společně s místní skupinou Čsl. Červeného kříže v kreslírně osmileté střední školy přednášku primáře MUDr. Rozhona na námět Epidemiologický význam akce rentgenování a vyšetřování ze štítu. Tytéž instituce uspořádaly 19. prosince v sále Závodního klubu 9. květen přednášku primáře MUDr. Dolínka na téma Ženský lékař hovoří k mužům.

Jednotné zemědělské družstvo a ostatní záležitosti zemědělské.
V této části kronikářských zápisů budou zaznamenány spíše vnější a méně podstatné záležitosti, týkající se novoměstského zemědělství, poněvadž o závažných otázkách bylo hovořeno už v části první v souvislosti s vylíčením práce místního národního výboru.
Začátkem února upozornila rada místního národního výboru družstevníky na jejich povinnost zúčastňovat se všech členských schůzí. Neúčast na nich svědčí o nezájmu o práci v družstvu a má za následek, že družstevníci nejsou informováni o tom, co se v družstvu děje a vznikají pomluvy a potíže, jimiž trpí celý družstevní kolektiv.
Poněvadž nepříznivé deštivé počasí v květnu podstatně zpomalovalo polní práce, žádalo 30. května představenstvo JZD novoměstské ženy o brigádnickou výpomoc při okopávání řepy hlavně na honu na Beranici. Začátkem června byly znova vyzvány novoměstské ženy, aby vypomohly při pletí máku na honu u sádky na levé straně silnice k Olešné. 12. června byla výzva opakována, poněvadž vinou stálého nepříznivého počasí se jarní práce, hlavně okopávka řepy a plení máku, dále opožďovaly a družstevníky čekaly už další práce, které nesnesly odklad, především senoseč. Výzvy se však nesetkávaly se žádoucím ohlasem a rada místního národního výboru musela znovu 25. června velmi důrazně vyzvat všechno obyvatelstvo města k brigádnické výpomoci při pletí řepy a máku, poněvadž stále deštivé počasí bylo příčinou tak silného růstu plevelů, že tyto nebezpečně ohrozily růst kultur, takže hrozilo vážné nebezpečí, že řepu a mák bude nutno zaorat.
Žně byly zahájeny počátkem srpna. Ani jim však nepřálo počasí a proto průběh

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová