O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

promítán poprvé, i když byl natáčen v bezprostřední blízkosti našeho města. Na představení byla i malá Květa Dítětová, představitelka hlavní úlohy – královničky, dnes žákyně dvanáctileté střední školy. 15. června vystoupil večer na sokolském stadionu SLUK – nositel národní ceny, laureát státní ceny a Československé ceny míru. V pátek 22. července se konal v sále Závodního klubu 9. květen večer na počest letošních jubilantů, sochařů Štursy a Makovského. Promluvili na něm inž. Štursa a profesor filosofické fakulty brněnské univerzity dr. Kutal. Vhodné básně recitoval prof. Dvořák a pořad doplněn několika čísly klavírními. V sobotu 23. července konal se v dopoledních hodinách v sále Závodního klubu aktiv pracovníků jednotných zemědělských družstev a žáků mistrovské zemědělské školy s přednáškou profesora Vysoké školy zemědělské v Brně, dr. inž. B. Hošpese na téma Nedostatek stravitelné bílkoviny v krmení hospodářských zvířat a cesty k jejich odstranění. Po skončení aktivu se účastníci prohlédli některé zemědělské závody. Odpoledne 28. července byla věnována dětem a letošní kulturní červenec byl zakončen v sobotu 30. července společenským večerem v Závodním klubu.

30. června uspořádal Závodní klub 9. květen v malém sále klubu besedu na téma Smích, satira a humor Osvobozených aneb Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. Besedu vedl osobní přítel Jaroslava Ježka a přímý spolupracovník Osvobozeného divadla s. Jar. Nikota. Při besedě reprodukovány s gramofonových desek skladby Osvobozených.
Dne 7. srpna zahájila v aule jedenáctileté střední školy Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě společně s místním národním výborem a Horáckým muzeem výstavu obrazů akademického malíře Aloise Podlouckého, uspořádanou k jeho sedmdesátinám. O umělcově životním díle promluvil ředitel JSŠ s. M. Kreps, hudební pořad obstarala brněnská zpěvačka dr. Běla Syková spolu s dalšími umělci.
V rámci výstavy technické literatury chirurgických a veterinárních nástrojů uspořádána 9. září v Závodním klubu 9. květen přednáška primáře okresní nemocnice dr. Manna. Co lze očekávat od chirurgie v prevenci léčby rakoviny.
27. října zahájil Střediskový lektorát Komunistické strany Československa v Novém Městě spolu se Společností pro šíření politických a vědeckých znalostí večerní školu vědeckého ateismu. Předneseno v ní osm témat, objasňujících problematiku vzniku náboženství,

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová