O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a jubilantu vysloveno jménem všeho obyvatelstva upřímné a srdečné blahopřání. Šedesátiny V. Makovského spadaly do roku, v němž by se 15. května dožil osmdesátky jeho slavný učitel a novoměstský rodák, sochař Jan Štursa. Město vzpomnělo jeho nedožitého jubilea rozhlasovou relací, v níž připomenuty povahové rysy i dílo mistra, jehož růst a vývoj ovlivnilo i jeho rodné město, které od počátku věřilo jeho nadání, podporovalo růst jeho uměleckého sebevědomí a právem jej pokládá za jednoho ze svých největších synů.
Hudební a pěvecký odbor Závodního klubu 9. květen uspořádal v aule jedenáctileté střední školy dne 3. června svůj pravidelný jarní koncert. Provedena na něm sborová a sálová hudební a zpěvní díla skladatelů B. Smetany, A. Dvořáka, J. R. Foerstra,  J. Křičky, K. Bendla, J. Seidla, J. L. Dusíka a K. Vranického. Sbory nacvičil a řídil s. dr. Mikulec. Koncert měl vysokou uměleckou úroveň, ale účast obecenstva byla poměrně malá.
14. června sehrálo Horácké divadlo klasickou komedii španělského dramatika Lope de Vegy Učitel tance.
K 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou vydal místní národní výbor k 15. červnu pamětní tisk, obsahující dvanáct dřevorytů akademického malíře Jiřího Šebka, námětové čerpající z Nového Města. Slovní doprovod k těmto dřevorytům napsal zasloužilý umělec, spisovatel Josef Věromír Pleva.

 

Novoměstský kulturní červenec. Byl zahájen 2. července v souvislosti s premiérou nejnovějšího českého filmu Zkouška pokračuje. Tento film, patřící po stránce ideové i umělecké mezi naše nejlepší filmy, byl velmi příznivě přijat obecenstvem, které naplnilo sál zdejšího kina do posledního místečka. 5. a 6.července byla premiéra švédského filmu Než se rozední. V sobotu 9. července se konal slavnostní večer, věnovaný památce velkého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. O životě a díle tohoto vynikajícího rodáka Českomoravské vysočiny promluvil básník Miroslav Bureš. Film otvírání studánek s hudbou Bohuslava Martinů na slova M. Bureše doplnil vhodně tento umělecký večer. Přeplněný sál velmi pozorně vyslechl přednášku a odměnil potleskem krásný film, který sice již zhlédly desetitisíce televizních posluchačů světa, ale který v Novém Městě byl

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová