O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

dlouholetý profesor na novoměstské reálce, zpěvák, agilní kulturní pracovník, především ale významný malíř Českomoravské vysočiny. K významnému jubileu blahopřál mu v městském rozhlase jménem všech občanů a místního národního výboru jeho předseda s. J. Konvalinka.
30. dubna byl promítnut v našem kině sovětský barevný film o letu na Mars. Filmu předcházela velmi zajímavá biologická přednáška dr. Sitara o podmínkách letu v kosmické raketě, uspořádaná 28. dubna v kreslírně osmileté střední školy.
V rámci oslav 15. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou uspořádalo 14. května Horácké muzeum Večer Oldřicha Blažíčka u příležitosti otevření jeho síně v muzeu. Na večeru účinkovalo Zikovo kvarteto z Brna, recitoval Alois Klejzar z Bystřice nad Pernštejnem a o Blažíčkově životě a dík promluvil brněnský výtvarný kritik J. B. Svrček. Slavnostní otevření Blažíčkovy síně se konalo v neděli 15.května v 10,30 hod. v muzeu za přítomnosti mistrovy rodiny. O významu malíře Blažíčka pro Horácko promluvil ředitel jedenáctileté střední školy s. Miloš Kreps, hudební a recitační pořad opatřili umělci, účinkující na sobotním večeru a místní komorní trio s. Klimše, Leiricha a Šmardy, kteří zahráli Haydnovo trio pro violoncello, housle a flétnu.
27. května uspořádal místní národní výbor a závodní klub 9. květen v sále Závodního klubu besedu s brněnskými kulturními pracovníky majorem J. Forstem, inž. Kahounem, členem Čsl. akademie zemědělských věd, hudebními skladateli Kuksou a Slabým, výtvarníkem Kostrhunem a herci brněnských divadel besedu o dovršení kulturní revoluce. Velká účast a bohatá a podnětná diskuse svědčily o zájmu obyvatelstva našeho města o problematiku soudobé kultury i všech otázek s ní souvisících.
31. května sehrálo Horácké divadlo hru maďarského dramatika Lajose Mesterhaziho Monika.
3. června vzpomněl místní národní výbor v rozhlasové relaci 60. narozenin akademického sochaře a profesora Akademie výtvarných umění v Praze, Vincence Makovského, slavného rodáka našeho města. V rozhlasovém projevu oceněno jeho rozsáhlé a vynikající umělecké dílo, sloužící nejširším vrstvám našeho lidu,

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová