O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Poměry kulturní.
Dne 20. ledna uspořádala v aule jedenáctileté střední školy beseda s profesorem hudební vědy na filosofické fakultě Karlovy university v Praze dr. Mirkem Očadlíkem O smyslu a úkolech české hudby.
2. února uskutečnily Okresní kabinet zdravotnické osvěty ve Žďáře nad Sáz. a odbočka Čsl. Červeného kříže v Novém Městě v kreslírně osmileté střední školy přednášku dr. Zezulky na téma Jak žít po padesátém roce.
12. února provedla městská odbočka Svazu čsl. sovětského přátelství v aule jedenáctileté střední školy besedu s filmem, na níž promítnut celovečerní film Májové hvězdy.
Dne 16. února sehrálo Horácké divadlo veselou báchorku se zpěvy a tanci Jak přišla basa do nebe od Marie Kubátové. 19. února uspořádali posluchači státní konservatoře v Brně v sále kina koncert svého komorního orchestru, který pod vedením bývalého ředitele novoměstské hudební školy s. Oldřicha Bohuňovského zahrál skladby starých mistrů Bacha, Myslivečka, Bendy, Tartiniho a Mozarta. Koncert průvodním slovem doprovázel dr. Ivan Petrželka. 26.února navštívil naše město první rada sovětského velvyslanectví v Praze s. Kločkov. U příležitosti jeho návštěvy vystoupil na jeho přání v deset hodin dopoledne v sále sokolovny Horácký soubor písní a tanců. S provedením bohatého tanečního a zpěvního pořadu byl s. Kločkov velmi spokojen, právě tak jako četní další účastníci vystoupení známého našeho souboru.
Dne 28. února uspořádal Výbor žen v sokolovně koncert Vachova sboru moravských učitelek, řízený jeho sbormistrem dr. Zbyňkem Mrkosem. Na pořadu byly ženské sbory Dvořákovy, Novákovy, Janáčkovy a Sukovy a úpravy lidových písní pro ženský sbor od různých skladatelů. Mistrovské umění proslulého ženského sboru zanechalo v početném posluchačstvu velmi silný ohlas a plné umělecké uspokojení, projevované po každém čísle pořadu bouřlivým potleskem.
Ke Dní učitelů dne 28. března obdrželi od odboru školství a kultury rady okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. pochvalné uznání novoměstští učitelé s. Palečková, Rozsypal a Srnský.
5. dubna sehrálo v našem městě Horácké divadlo slavnou pokrokovou hru Karla Čapka Bílá nemoc. 24. dubna oslavil své sedmdesáté narozeniny akademický Alois Podloucký,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová