O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Rozbor hospodaření jednotných zemědělských družstev provedl ředitel zemědělské školy s. inž. Ant. Nezveda. Uvedl v něm, že JZD v Novém Městě na Moravě má 91 členů a z toho je 1% mladých pracovníků. Bude třeba zvýšit mechanizaci a získat 20-25 mladých lidí. Na jednoho pracovníka připadají tři hektary orné půdy, je nutné zvýšení na osm ha, aby se zvýšila pracovní jednotka. V pohledeckém jednotném zemědělském družstvu je 64 pracovníků, z toho 8% mladých; na jednoho připadá 4,5 ha. V maršovickém družstvu je 85 pracovníků, z toho 23% mladých; na jednoho pracovníka připadá 2,5 ha. JZD v Novém Městě splní za čtyři roky brambory a maso, ostatní plánují podle pětiletky. Není plán střídání plodin, chybí osevní postup a je třeba prověřit bilanci krmiv. Bude třeba vyřadit tuberkulosní krávy a připravit nové dojnice. Družstvo neplánuje nové kádry a nevyškoluje traktoristy. Plánovaná pracovní jednotka na rok 1960 činí 17 Kčs. Splní stav krav a brambory za čtyři roky. Základní úkoly v hrubé produkcí plní, pracovní síly má zajištěny. Plánovaná pracovní jednotka v r. 1961 15,50 Kčs se zvýší v r. 1965 na 23 Kčs. Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích splní brambory za čtyři roky, ostatní podle pětiletého plánu. Chybí plány zvýšení zemědělské výroby, výnosů a užitkovosti. Pracovní jednotka v r. 1960 činila 15 Kčs, v r. 1961 bude činit 14 Kčs, v r. 1962 13,80; zvýší se až v r. 1964. Chybí plán technicko organizačních opatření. V diskusi k zemědělským otázkám kriticky hovořili s. Břečka, Skalník, Nezveda, Vorlíčková, Konečný, Pustina a další.
V usnesení uloženo jednotným zemědělským družstvům ( jejich představenstvům ) v Novém Městě a v Maršovicích, aby do 10. ledna 1961 doplnily ekonomické plány hospodaření a návrhy třetí pětiletky a daly je schválit členskou schůzí družstevníků. Dále představenstvům doporučeno, aby si zajistily odborníky z okresního národního výboru nebo zemědělské školy, kteří by podali podrobnou zprávu o hospodaření v třetí pětiletce na členských schůzích družstev.
24. prosince splnila celoroční plán výkupu mléka na 100% mlékárna v Novém Městě na Mor.
Největší závod v našem městě, nár. podnik Chirana, splnil úkoly celoročního výrobního plánu na 101,4% 30. prosince. Rada místního národního výboru v rozhlasové relaci blahopřála všem zaměstnancům podniku a do prvního roku třetí pětiletky jim vyslovila přání mnoha nových pracovních úspěchů.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová