O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V rámci Měsíce československo sovětského přátelství byly v místním kině promítnuty tyto sovětské filmy: 5. XI. Svítání nad městem, 17. XI. Vlaky se vracejí, 19. XI. Komunista, 26. a 27. XI. Balada o vojákovi, 1. XII. Silné pokolení a 10. a 11. XII. širokoúhlý film Dračí údolí.
Slavnostní zakončení Měsíce se konalo 11. prosince v sále sokolovny na závěrečném večeru, při kterém vystoupila estrádní skupina s pořadem Sedm vašich přání.
Dne 11. listopadu oznámila provozovna truhlářství Okresního průmyslového podniku ve Žďáře nad Sázavou – vedoucí Reka – splnění celoročního plánu. Byl to první závod ve městě, který se mohl pochlubit tímto krásným pracovním úspěchem svých zaměstnanců.
24. listopadu odevzdán slavnostně v hotelu Maršovská rychta zástupci Krajského národního výboru v Brně a Krajské odborové rady Rudý prapor Podniku komunálních služeb v Novém Městě na Moravě, který byl vyhodnocen v soutěži na III. čtvrtletí r. 1960 jako první a nejlepší v okrese Žďár nad Sáz. a také jako první podnik v Soutěži o Rudý prapor Jihomoravského kraje.
25. listopadu uspořádána ve velké zasedací síni místního národního výboru beseda o bydlení a o bytové výstavbě v našem městě v rámci celostátní diskuse o bydlení.
9. XII. splnily Komunální služby Nového Města na Moravě plánované úkoly na rok 1960 u výkonů na 100% a u služeb od obyvatelstva na 107,4%. Tím překročily uložené úkoly o 5,1% a tržby o 12,5%, t. j. o 150.000 Kčs a 110.000 Kčs.
Lidové družstvo krejčích Oděva v Novém Městě na Moravě splnilo 13. prosince plán na rok 1960, a to ve výrobě zboží na 100,1% a v zákazce pro obyvatelstvo na 100,3%; opravy na 100%.
Páté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo v zasedací síni 21.prosince. Zúčastnilo se ho 23 poslanců a zahájil je a řídil náměstek předsedy s. Messenský. Na pořadu byla zpráva předsedy o činnosti rady od posledního zasedání pléna MNV, ekonomicky rozbor hospodaření novoměstského jednotného zemědělského družstva a JZD v Maršovicích a v Pohledci a návrhy na splnění výrobních plánů v zemědělství ve třetí pětiletce na čtyři roky a diskuse a usnesení.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová