O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

estrádní večer s názvem Zazpívaj slavíčku. Pořad připravil a humornými výstupy provázel Zdeněk Galuška.
Dopoledne 13. listopadu byla otevřena ve velkém sále Závodního klubu 9. květen výstavu sovětské knihy a odpoledne v malém sále Závodního klubu promluvili o svých zážitcích z dvouletého pobytu v Číně novoměstští rodáci inž. Pavlíček a jeho žena Fr. roz. Německá. Jejich poutavý výklad, doprovázený množství původních barevných fotografií, se těšil velikému zájmu početných návštěvníků.
Dne 19. listopadu přijalo naše město vzácnou návštěvu. V podvečerních hodinách přijela na svém zájezdu do Československa 36 turistu ze Sovětského svazu z města Stalingradu. Před budovou místního národního výboru byli srdečně přivítáni předsedou MNV s. Konvalinkou a odvedeni do zasedací síně ke krátkému odpočinku a pohoštění, při němž vyslechli přivítání předsedy městského výboru KSČ s. Hamerníka a stručné poučení o historii města, které v ruském jazyce přednesla učitelka jedenáctileté střední školy s. Dudová. Potom se hosté poklonili památce padlých rudoarmějců na hřbitově a po ukončení pietní vzpomínky se rozešli podle svých zálib do městského muzea, nemocnice a národního podniku Sport. V 19 hod. po večeři v malém sále Závodního klubu 9.květen, při níž byli pozdraveni zástupcem městského výboru odbočky Svazu československo sovětského přátelství s. dr. Mikulcem, jemuž velmi srdečnými slovy odpověděl vedoucí delegace, konala se ve velkém sále Klubu přátelská beseda s tancem a s bohatou výměnou názorů a zkušeností u jednotlivých stolů, která probíhala v radostném a krásném souladu o náladě. Kolem jedenácté hodiny po bohatém obdarování upomínkovými předměty ( lyžemi, šátky, uměleckým sklem, dřevoryty a knihami ) opustili hosté po upřímném rozloučení s přítomnými město. Srdečný osobní s nimi, vzájemné poznání jejich povah a krásný jejich lidský vztah k nám vykonaly pro sblížení obou spřátelených národů víc než množství přednášek o sovětských lidech.
20. listopadu vystoupil v sále sokolovny v rámci Měsíce přátelství. Umělecký soubor ministerstva vnitra z Prahy a 23. listopadu promluvila v Závodním klubu o svých zážitcích z pětiletého studia na leningradské universitě učitelka jedenáctileté střední školy s. Dudová. Její zajímavý a poutavý výklad doplnil svými vzpomínkami na studia v Sovětském svazu její manžel.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová