O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

školství a kultury s. Bužíval, akademický sochař Kozák vedle řady dalších zástupců stranických orgánů krajských a okresních. Slavnost byla zahájena státní hymnou a vyvrcholila slavnostním projevem s. Václava Kopeckého a odhalením pamětní desky, kterou převzal do ochrany předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka, který současně oznámil přejmenování dosavadního náměstí Vratislava z Pernštejna na náměstí dr. Ivana Sekaniny. Po přečtení a chválení mírové rezoluce předsedou městského výboru KSČ s. Hamerníkem byla pietní a důstojná manifestace zakončena Internacionálou, zahranou dechovou hudbou Závodního klubu Žďas ze Žďáru na Sáz. Milému a vzácnému hostu, s. Kopeckému, byl věnován v upomínku obraz mistra Jambora a s. P. Hronovi obraz novoměstského malíře P. Kopáčka. Oběma soudruhům odevzdán ještě soubor novoměstských dřevorytů malíře Jiřího Šebka. Po slavnosti si prohlédli členové delegace město a Horácké muzeum a přislíbili místnímu národnímu výboru plnou podporu v jeho budovatelském úsilí.

Oslavy Měsíce československo sovětského přátelství.
Byly zahájeny 6. XI. lampionovým průvodem školní mládeže a novoměstských pracujících na hřbitov ke hrobům rudoarmějců, k nimž položeny věnce. Proslov měl s. Svačina, vhodnou píseň zazpívali pionýři jedenáctileté střední školy za vedení učitelky s. Palečkové. Večer v 19,30 uspořádán v sále sokolovny slavnostní večer k zahájení Měsíce přátelství. Po proslovu ekonomického náměstka ředitele Žďasu s. Chromého proveden pionýrskými soubory osmileté střední školy, vedenými učitelem s. Svačinou a Puchýřovou, pěveckým souborem Závodního klubu 9. květen, řízeným s. dr. Mikulcem a ředitelem hudební školy s. Hradeckým a učitelkou téže školy s. Hradeckou hodnotný kulturní program. Účast obyvatelstva města byla veliká a sál sokolovny byl naplněn do posledního místa.
Téhož dne dopoledne zahájena v aule dvanáctileté střední školy po proslovu ředitele M. Krepse a po hudebním pořadu profesorů Koláře a Brabence ( klavír a housle ) z Chotěboře výstava obrazů novoměstského rodáka, akademického malíře Pavla Kopáčka. Zahájení se zúčastnilo na dvě stě lidí. Výstava trvala do 28. listopadu a těšila se velikému zájmu veřejnosti.
12. listopadu provedli oblíbení brněnští rozhlasoví umělci Božena Šebetovská, Olga Herodková, Jan Pavlík a cymbálová muzika strýčka Běhůnka s primášem Lachnerem

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová