O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V jednomyslně schváleném usnesení rozhodnuto přejmenovat dosavadní náměstí Vratislava z Pernštejna na náměstí dr. Ivana Sekaniny, schválit výsledek hospodaření za první pololetí r. 1960 a návrh rozpočtu na r. 1961, schválit návrh na vymezení činnost a rozhodovací pravomoci stálých a pomocných komisí místního národního výboru a uložit předsedům těchto komisí, aby seznámili členy svých komisí s tímto návrhem a vypracovali plány práce na první pololetí r. 1961, uložit všem poslancům a členkám výboru žen pozvat občany na Mírovou slavnost a konečně uložit radě místního národu svolat jeho slavnostní veřejné zasedání k oslavě 43.výročí Velké říjnové socialistické revoluce na 4. listopadu 1960. Velmi kladné zhodnocení průběhu tohoto zasedání podala poslankyně okresního národního výboru s. dr. Rýdlová.
Odhalení pamětní desky na rodném domě dr. Ivana Sekaniny.
Šedesátého výročí  narození vynikajícího novoměstského rodáka, komunistického právníka a bojovníka za vítězství socialismu v naší vlasti, dr. Ivana Sekaniny, vzpomněl městský a okresní výbor Komunistické strany Československa společně s místním národním výborem velkou Mírovou slavností, při níž byla na jeho rodném domě na Vratislavově náměstí ( lékárna ) odhalena pamětní deska s jeho bystou, vytvořenou akademickým sochařem Kozákem.

V předvečer slavnosti vystoupil v sokolovně Vysokoškolský umělecký soubor z Prahy, který v pestrém pořadu čísel zpěvník, hudebních a tanečních prokázal vysokou úroveň, nadšení a mladistvý elán, který strhoval k bouřlivému potlesku přítomné obecenstvo, jehož se však tentokrát dostavila méně než při jiných podobných estrádních večerech.

Vlastní mírová slavnost se konala v sobotu 29. října v deset hodin dopoledne před rodným domem Sekaninovým a řídil ji vedoucí tajemník okresního výboru KSČ s. Otakar Štambera. Zúčastnila se jí především delegace ústředního výboru KSČ, vedena místopředsedou vlády s. Václavem Kopeckým a vedoucím tajemníkem krajského výboru KSČ v Brně s. Pavlem Hronem. Mezi dalšími významnými hosty byla vdova po umučeném hrdinovi dr. Truda Sekaninová, ředitel Ústavu dějin KSČ s. Jindřich Veselý, zástupce ministerstva

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová