O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Třetí řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 16.září za účasti 23 poslanců, polance okresního národního výboru s. Remeše a 12 občanů. Jednání zahájil a řídil náměstek předsedy s. Messenský. Na pořadu byla zpráva předsedy o činnosti rady, o bytové výstavbě v letech 1961 – 1965 ( z bytové výstavby připadne na město pouze dvanáct bytových jednotek ) a o akcích na úseku obchodu. Předsedkyně školské a kulturní komise s. E. Kuchařová podala zprávu o přípravách k vydání propagační brožury o Novém Městě na Moravě a o průběhu a zakončení letošního Novoměstského kulturního července. O průběhu zemědělských prací a o dalších zemědělských otázkách hovořil s. Skalník a o problémech zásobovacích s. B. Pohanková, která konstatovala určité závady v jakosti uzenářského zboží a o poctivosti prodavačů. Kritizovala také skutečnost, že dosud není ve městě zřízena samoobsluha potravin. Potom zřízena stálá komise pro obchod v tomto složení: B. Pohanková, M. Janíčková, M. Pácaltová, Zobačová, Uhrová a Hošpesová.
25. září zahájen malou slavností provoz maršovské rychty, která byla důkladně a vkusně adaptována pro restaurační a hotelové účely.
Čtvrté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo v zasedací síni dne 27. října za účasti 25 poslanců, poslankyně okresního národního výboru s. dr. Rýdlové a 21 občanů. Zasedání zahájil a řídil tajemník národního výboru s. Skalník. V úvodní části pořadu obšírně promluvil předseda MNV s. J. Konvalinka o mezinárodní a vnitřní politické situaci. Zabýval se především vystoupením delegací Sovětského svazu a Československé republiky na XV. zasedání Organizace spojených národů, bojem za mír, proti kolonialismu a militarismu a bojem za odzbrojení. Potom informoval poslance o práci rady místního národního výboru, která se zabývala hlavně otázkami zemědělskými ( sklizní brambor, setí ozimů, zástav skotu ), bytovými, činnosti Závodního klubu 9.květen, plněním finančního plánu a plněním plánu v Komunálních službách a konečně schválením pravomoci jednotlivých komisí národního výboru.
Zprávu o návrhu rozpočtu na rok 1961 podal náměstek předsedy s. Messenský, který se také zabýval uzávěrkou hospodaření místního národního výboru za třetí čtvrtletí 1960, které hodnotil jako úspěšné. Potom předseda přednesl návrh na vymezení pravomoci a činnosti stálých a pomocných komisí národního výboru je přiložen k zápisu o této plenární schůzi.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová