O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

národního výboru a pak následovala bohatá diskuse. Po schválení rozpočtu a po výzvě předsedy, aby všichni občané spolupracovali s národním výborem a v jeho práci mu pomáhali, byla ustavující schůze ukončena.
5. srpna se konalo druhé řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru za účasti 29 poslanců, zástupce krajského národního výboru s. Dostála, zástupkyně okresního národního výboru s. dr. Rýdlové a 12 členů. Schůzi zahájil a řídil náměstek předsedy s. M. Messenský. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy v činnosti rady MNV a projednání došlé korespondence. Zpráva o hospodaření provozoven místního národního výboru, Komunálních služeb a domovní správy. Bezpečnostní opatření k zajištění žní. Příprava žní, plnění plánu výkupu a postup zemědělských prací. Příprava školního roku a otázky výchovy mládeže. Diskuse, usnesení a závěr.
Předseda místního národního výboru s. Konvalinka úvodem ke své zprávě o činnosti rady za dobu od zvolení národního výboru do dnešního zasedání promluvil o mezinárodní situaci a o poměrech vnitropolitických. Potom se zabýval prací jednotlivých komisí, probral plány jednotného zemědělského družstva, a to plány žňové a plán pětiletý, a celkovou situaci ve všech třech jednotných zemědělských družstvech v našem městě. V další části své zprávy se dotkl otázky bytové a otázky počtu pracovních sil u místního národního výboru, příprava voleb občanských výborů a výboru žen, sloučení jednotných zemědělských družstev v Novém Městě na Moravě, Maršovicích a Pohledci, místního hospodářství a jeho potřeb, hlavně soustředění provozoven do Domu služby a zřízení samoobsluhy potravin, výstavby města ( rozšíření jatek, adaptace hotelu Koza, výstavba bytových jednotek Jáchymovských dolů a rekreačního střediska u koupaliště s hotelem, bufetem, kabinami a skokanskou věží, Maršovské rychty a tělovýchovného střediska) a věcí kulturních, jako je odhalení pamětní desky dr. Sekaninovi a odstranění pomníku prezidenta Masaryka a jeho přenesení do Horáckého muzea.
Zprávu o hospodaření místního národního výboru, jeho provozoven, Komunálních služeb a domovní správy podal náměstek s. Messenský. Příjmy jsou plněny na 63%, výdaje na 61%. Provozovny vykazují zisk; zlepšení hospodaření Komunálních služeb nastane až po zřízení Domu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová