O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

jehož znění přečetl s. Břečka.
Nato přikročeno k volbě orgánů místního národního výboru. Návrh přednesl jménem poslanců členů KSČ s. L. Novák. Podle tohoto návrhu zvolen jednomyslně předsedou místního národního výboru s. Josef Konvalinka, který se po blahopřejném projevu dosavadního předsedy s. Břečky a po vlastním úvodním proslovu ujal dalšího řízení schůze. Jeho náměstkem zvolen s. M. Messenský, tajemníkem s. F. Skalník a členy rady s. J. Břečka, P. Ondráček,E. Kuchařová, V. Mach, J. Mareček,J. Mokrý, B. Pohanková a F. Vítek. Všichni zvoleni jednomyslně.
Také volba předsedů a členů stálých komisí byla provedena jednomyslně. Složení komisí plánovací: předseda M. Messenský, tajemník B. Vorlíčková, členové V. Černý, J. Zpěvák, J. Zoubek a A. Hošek; pro místní bezpečnost: předseda M. Messenský, tajemník B. Vorlíčková, členové Č. Zelený, J. Houdek, E. Hadač a J. Hlaváček; pro místní hospodářství: předseda J. Břečka, tajemník F. Konečný, členové M. Janíčková, J. Pustina, G. Suchý aj. Šincl; školská a kulturní: předsedkyně E. Kuchařová, tajemník R. Svačina, členové L. Novák, M. Havlíčková, L. Kubík a J. Večeřa. pro výstavbu : předseda J. Mareček, tajemník B. Vorlíčková, členové F. Němec, L. Pokorný; finanční: předseda J. Mokrý, tajemník J. Zpěvák, členové inž. L. Jánský, E. Jambor, V. Bělohlávek a V. Bílek; sociálně zdravotní: předsedkyně B. Pohanková, tajemník J. Škavrada, členové F. Skalník, O. Německý, dr. V. Linka, F. Kožíšek a J. Korbář; zemědělská: předseda F. Vítek, tajemník V. Černý, členové J. Topinková, B. Chmelíčková, A. Ingršt, F. Skalník, inž. A. Nezveda, V. Vedra a J. Petr; bytová: předseda V. Kopáček, tajemník M. Lorencová, členové B. Sáblíková, J. Hájek, P. Weigl a V. Novák.
Po ukončení volby orgánů národního výboru ujal se slova předseda městského výboru KSČ s. Hamerník, který přečetl dopis ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády republiky všem nově zvoleným poslancům a blahopřál jim k volbě. Jménem okresního národního výboru blahopřál poslancům poslanec ONV s. Šincl, který ve svém projevu naznačil úkoly, které nový místní národní výbor čekají.
Po obšírném referátu o hlavních úkolech MNV, který přednesl nově zvolený předseda s J. Konvalinka, seznámil náměstek předsedy s. Messenský poslance s rozpočtem místního

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová