O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 8b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

tě, dohadovaný v prvním roce Gottwaldovy pětiletky, zvyšoval rok od roku svou výrobu, jež dosáhla v roce 1954 více než šestinásobku oproti roku 1949. Závod měl časté potíže s opatřováním surovin pro výrobu, přesto však plnil plán a zařazoval do výroby stále širší sortiment výrobků pro specielní chirurgické účely. Vedení závodu věnovalo stále větší pozornost zavádění nových výrobních metod a nové techniky, zvláště v kovárně a mechanizaci prací v konečných fázích výroby. Závod zaměstnával v roce 1954 několik set pracovníků i z širokého okolí, mezi nimiž bylo značné procento žen.
Národní podnik Sport, který vznikl sloučením býv. stolařských dílen firem Dvořák a Slonek, se specializoval na výrobu zimních sportovních potřeb. Hlavně speciální běžecké lyže, vyráběné v tomto podniku, patří mezi nejlepší tohoto druhu vůbec, plně se vyrovnají nejlepším výrobcům severských zemí a jsou odborníky vyhledávány. V minulém roce zařadil závod od výroby i nový druh lepených lyží značka „Noly“ (zkratka prvních slabik slov novoměstské lyže).
Svou práci značně v minulém roce zlepšil i Okresní komunální podnik, který vznikl zapojením bývalých soukromých podniků do socialistické formy podnikání. Práce podniků tohoto druhu nebyla v počátcích jejich existence plně na výši, výrobky nebyly vždy kvalitní a byly příliš drahé, takže ze strany spotřebitelů bylo mnoho stížností. Teprve po prohlášení strany a vlády z 15. září 1953 v lepším poskytování služeb pracujícím byla zjednána aspoň částečná náhrada a cenová úprava přinesla pořádek i do práce průmyslových podniků, kde byla odbourána většinou převislá administrativa. Je však třeba, aby boj proti nedostatkům trvali nadále, protože zatím není možno vyslovit s prací komunálních podniků úplnou spokojenost.
V roce 1954 zintensivněl i kulturní život ve městě. Profesionální soubor jihlavského Horáckého divadla dojížděl do města pravidelně a několika jeho představeních se jasně projevila vzestupná tendence úrovně divadla (v Balzakově Eugenii Grandetové v dramatizaci Jana Palovice
 

Rok: