O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 8a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

podniku vedoucí František Hrbek, hlavní účetní František Heger a pět dalších. Bylo proti nim zahájeno trestní řízení.
Tradiční vánoční slavnost Dědy Mráze se konala pro žáky osmileté a jedenáctileté střední školy tentokrát už 22. prosince v sále kulturního domu. Slavnost byla spojena s nadílkou pro nejmenší a její průběh přinesl dětem hodně radosti.
Vánoční svátky přinesly sníh, který se však v posledních dnech roku změnil v plískanici, protože teploty vystouply až na 5° Celsia nad bodem mrazu.
Rok 1954 přinesl hodně změn k lepšímu ve všech oborech našeho života. Změnu pocítili především naši zemědělci, jejichž práce byla po několik uplynulých let i od významných politických činitelů podceňována. Obrat přinesl teprve konec roku 1953 a rok 1954, kdy se otázkami našeho zemědělství zabýval několikráte Ústřední výbor KSČ a vláda republiky. Zemědělství nestačilo totiž obrovskému rozvoji průmyslu a zaostávalo. Usnesení strany a vlády učinilo mnoho závažných opatření pro zvýšení produktivity práce i na zemědělství, a to nejenom pro družstevní sektor, ale i pro drobné a střední rolníky. V našem městě se oproti roku 1953zlepšila především práce Jednotného zemědělského družstva, i když se družstvo zatím nezbavilo všech nedostatků. Počet členů našeho družstva je zatím dosti malý; mnozí rolníci, kteří slíbili, že se stanou členy družstva, v poslední chvíli couvli. Družstvo trpělo i rozptýlení hospodářského zvířectva, nedostatečnými zkušenostmi družstevníků a někdy i osobní nezodpovědností. Přesto však družstvo, které mělo plnou podporu MNV, dokázalo splnit všechny svoje tak důležité úkoly a jeho práce se stává nejlepším prostředkem agitace pro vstup drobných a středních rolníků.
Národní podnik Chirana, největší průmyslový závod ve měs-
 

Rok: