O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 89b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

26. května se konala ve velkém sále Závodního klubu 9. května schůze voličů. Byla velmi početně navštívena a byli na ní voličům představeni kandidáti na polance do místního, okresního a krajského národního výboru a také kandidátka za náš okres do Národního shromáždění, s. Danielová ze Štěpánova.
V posledním předvolebním týdnu se účinně zapojil do předvolebních příprav také městský rozhlas. V řadě relací s názvem Proč budu volit kandidáty Národní fronty, vysílaných ve dne 6.-11.června, promluvili k nadcházejícím volbám a jednoznačně se vyslovili pro kandidáty Národní fronty předsedkyně výboru žen s. Hošpesová, velitel místní jednoty Československého svazu požární ochrany s. Beranovský, kandidát Národní fronty s. Kopáček, zástupce důchodců, Československého svazu mládeže a předseda místního národního výboru s. Břečka. Originály všech proslovů jsou uloženy v archivu rozhlasových relací.
V posledních dnech před volbami navštívili předsedové obvodních volebních komisí voliče svých obvodů, pohovořili s nimi a odevzdali jim legitimační lístky. V sobotu odpoledne pak připravili a důstojně vyzdobili volební místnosti v osmileté střední škole v Závodním klubu 9.května a v okresní nemocnici.
Volby, vykonané v neděli 12.června za krásného slunného dne a za opravdu slavnostní nálady, probíhaly v radostném vědomí splnění voličské povinnosti co nejdříve a z největší části manifestačně ( až na pět voličů v celém městě ). Volební místnosti byly otevřeny v šest hodin a ihned po otevření přicházeli první voliči, aby vykonali svoji občanskou povinnost. K radostné náladě přispívali hudebníci Závodního klubu 9. května a pionýři a svazáci osmileté a jedenáctileté střední školy, kteří hráli a zpívali před volebními místnostmi. Volební akt vykonala také nejstarší občanka našeho města, paní A. Růžičková, k níž se dostavil s volební urnou předseda její obvodní volební komise s. dr. Mikulec a předseda MNU s. Břečka. Její volební akt natáčel brněnský rozhlas. Většina voličů odvolila už v dopoledních hodinách; poslední se dostavili kolem čtrnácté hodiny.
Jakmile skončil volební akt, provedli členové volebních komisí sčítání hlasovacích lístků, podepsali protokoly o průběhu a výsledcích voleb a odevzdali všechny materiály místní volební komisi, která po provedené revizi vyhlásila rozhlasem tyto výsledky:

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová