O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Odpoledne koncertovala před budovou kina dechová hudba a ve 14 hodin se konala ve velkém sále Závodního klubu 9. květen slučovací konference novoměstských závodních klubů RUH. Slavný den byl zakončen společenským večerem s hudbou a tancem v Závodním klubu.
Ke Dni osvobození poslal občanům našeho města jeden z jeho osvoboditelů, kapitán Sovětské armády Michail Korelský krásný a srdečný dopis tohoto znění:
Milí mladí českoslovenští přátelé, vážení soudruzi, otcové a matky, bratři a sestry, dědečkové a babičky, vnuci a vnučky. Při příležitosti oslav 15. výročí osvobození Československa z fašistického jha, posílám vám svůj srdečný pozdrav. Blahopřeji vám k 9. květnu, k tomuto historickému dni našeho i vašeho lidu, ke dni, pro který byla prolita krev našeho i vašeho lidu, jehož jménem bylo uzavřeno na věčné časy veliké přátelství mezi československým a sovětským lidem. Drazí přátelé a soudruzi Blahopřeji vám k tomuto historickému datu a velice lituji, že jsem nemohl přijet k vám na základě vašeho milého pozvání. I když nemohu být přítomen osobně, budu s vámi v myšlenkách, budu vás upřímně objímat a tisknout vám ruce. Přeji vám, abyste slavnostně přivítali a prožili tento historický den. Přeji dobro a veliké úspěchy vašemu milovanému Československu, které buduje socialistickou společnost. Ať žije věčné přátelství mezi československým a sovětským lidem ! Ať žije mír na celém světě ! Nashledanou drazí přátelé a soudruzi ! Váš věrný přítel a soudruh Michail Korelský.

8. června se konalo ve velké zasedací síni 33. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru, poslední ve volebním období 1957 – 1960. Zúčastnilo se ho 20 členů a zahájil je a řídil náměstek předsedy s. Messenský. Na pořadu jednání bylo celkové zhodnocení volebního období 1957 – 1960, zřízení komise pro převzetí majetku sloučených obcí Maršovice a Pohledec a závěrečné usnesení.

K hodnocení práce místního národního výboru v celém uplynulém volebním období připomněl s. předseda, že už několikrát byla na veřejných schůzích hovořeno o vykonané práci a o splněných a nesplněných úkolech a že tedy není třeba dalšího hodnocení. Potom s. Skalník informoval členy národního výboru o tom, že ke dni 30. června 1960 bude

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová