O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

osvobození naší vlasti Rudou armádou. Po něm se ujal slova ředitel zemědělské školy a politický vězeň s. Vladimír Černý, který vylíčil činnost občanů našeho města za druhé světové války. Zvláště vzpomněl těch, kteří zemřeli v koncentračních táborech. 6 činnosti partyzánů z našeho města hovořil primář zdejší nemocnice MUDr. Fr. Hendrich, který vyzvedl hlavně práci odbojové skupiny, vedené generálem Svatoněm a kapitánem Soškou, do níž bylo zapojeno nejvíce našich spoluobčanů. Oba vůdcové položili v boji s okupanty za oběť své životy. O osvobození našeho města a o tom, co se zde odehrávalo těsně před příchodem a po příchodu Rudé armády jakož i o vojenském osvobození našeho města hovořil městský kronikář s. dr. J. Mikulec. Podrobně vylíčil příchod Rudé armády, vzpomněl jejich padlých hrdinů, pohřbených na našem hřbitově, a probral důkladně všechny události od 4. května 1945 až do odchodu posledních rudoarmějců z města v polovině února r. 1946. V závěru zdůraznil politický význam osvobození naší vlasti Rudou armádou a jeho vliv až do dnešní doby. Po dokončení hlavních projevů přihlásil se o slovo s. K. Němec, lesník z Fryšavy a člen partyzánské skupiny majora Faustova, která pracovala na Žďársku, který vylíčil činnost této skupiny během druhé světové války. Pořad slavnostního zasedání doplnilo vhodnými recitacemi žákyně jedenáctileté střední školy s. D. Skopalíková.
6. května byla otevřena v agitačním středisku v budově poštovního úřadu výstava fotografií a ostatního dokumentárního materiálu o odboji našeho města proti německým okupantům a o jeho osvobození Rudou armádou.
V Den osvobození 9. května koncertovala od osmi do devíti hodin před budovou kina dechová hudba a v 9 hodin se konalo slavnostní otevření adaptovaných místností ve dvorním traktu bývalého lidového domu, v nichž bude rozvíjet svoji ideově politickou a kulturní činnost Závodní klub 9. květen, v němž se soustředily Rudé koutky skupin ROH téměř ze všech novoměstských závodů a škol. V 10,30 hod. konala se na náměstí manifestace k 15. výročí osvobození. Po projevu předsedy městského výboru Národní fronty s. L. Nováka odebrali se účastníci na hřbitov, kde po zazpívání Slavíkova chorálu O vlasti má mužským sborem Závodního klubu 9.květen, řízeným s. dr. Mikulcem a po proslovu učitele osmileté střední školy s. Večeři pietně položením věnců uctěna památka pohřbených zde rudoarmějců

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová