O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ukončila slovy: Nechť se stane letošní 1.máj velikou a slavnou manifestací, kterou naši občané vyjádří odhodlání dobudovat socialismus a postupně přejít ke komunismu a bojovat za zachování míru na celém světě.
V předvečer Svátku práce shromáždilo se žactvo novoměstských škol a občanstvo před budovou místního národního výboru. Odtud se odebraly v lampionovém průvodu na hřiště u sokolovny, kde byla zapálena „ atomová bomba“.
Vlastním májovým oslavám nepřálo letos počasí. Bylo sice citelné chladno, ale to nemohlo odradit od veliké účasti a zabránit tomu, aby slavnosti neproběhly v tradiční radostné náladě pracujících z města i z okolí, kteří se dostavili, aby oslavili svůj svátek a manifestovali za socialistickou budoucnost své vlasti a za mír na celém světě. Po ranním budíčku řadil se od osmi do devíti hodin u nemocnice mohutný průvod, který v 9,15 hod. nastoupil k slavnostnímu pochodu městem. Pochodovali v něm pionýři, svazáci, žactva novoměstských škol, členky výboru žen, požárníci, sportovci, pracující ze závodů a členové jednotných zemědělských družstev, kteří za zvuků několika hudeb prošli hlavními ulicemi na náměstí, aby zde vyslechli státní hymnu, slavnostní projev poslance Národního shromáždění s. Zd. Smékala ze Žďáru a na závěr Internacionálu. Po ukončení manifestace vyhrávaly na náměstí do posledních hodin hudby a jejich program zpestřovaly soubory Československého svazu mládeže. V odpoledních hodinách se konaly na hřišti u sokolovny sportovní slavnosti a významný den pracujících byl ukončen taneční veselicí v sokolovně.
Oslavy 15. výročí osvobození našeho města a naší vlasti Rudou armádou
Letos vzpomnělo naše město slavných dní před patnácti lety, kdy se začátkem května r. 1945 skončilo období nacistické okupace a kdy po osvobození naší vlasti nastoupil náš pracující lid na cestu k socialismu zvlášť významným a slavnostním způsobem.
Vlastní oslavy byly zahájeny 5.května v sokolovně mimořádným zasedáním místního národního výboru, které se konalo za veliké účasti všeho občanstva. V přeplněném sále zahájil zasedání předseda MNV s. Břečka. Po jeho úvodním projevu přednesl učitel jedenáctileté střední školy s. J. Maděra politický proslov a významu letošních oslav

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová