O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 84b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V jednomyslně schváleném usnesení uloženo radě místního národního výboru zpracovat uzavřené závazky k 15. výročí osvobození naší vlasti, členům národního výboru kontrolovat plnění těchto závazků a splnění hlásit s. tajemníkovi, schválit plán úkolů na rok 1960 a schválit účetní uzávěrku výboru za rok 1959.
      Dne 11. února uspořádala rada místního národního výboru veřejnou besedu o práci podniků místního hospodářství, které poskytují služby obyvatelstvu. Besedě byli přítomni zástupci Komunálních služeb, Oděvy, Okresního stavebního podniku ve Žďáře nad Sáz. A Obnovy z Jihlavy.
      Na 17. února svolala rada místního národního výboru do auly jedenáctileté střední školy členy národního výboru, všech komisí, uličních výborů, rady žen a všechno občanstvo, na které byl přečten dopis Ústředního výboru Komunistické strany Československa, týkající se přestavby územní organizace státu a dalšího prohloubení socialistické demokracie v činnosti a ve výstavbě národních výborů. Potom složili účty z práce uplynulého volebního období všichni členové národního výboru a po rozpravě podal závěrečné zhodnocení předseda okresního národního výboru ve Žďáře s. Bohumil Liml. Na konci schůze přijata a jednomyslně schválena tato rezoluce. Všichni přítomní se plně staví za usnesení Ústředního výboru KSČ, týkající se návrhu na novou územní organizaci a návrhů nových úkolů pro všechny pracovníky našeho hospodářství a dále na začlenění Nového Města na Moravě do okresu Žďár nad Sázavou. Na úpravě města k 15. výročí jeho osvobození Rudou armádou odpracují jeho obyvatelé podle uzavřených závazků celkem 32.000 brigádnických hodin. Členové jednotného zemědělského družstva se zavázali od každé prasnice vypěstovat průměrně šestnáct selat o váze patnácti kilogramů. Schůzi bylo přítomno 28 členů místního národního výboru a 117 občanů.
        Mezinárodní den žen oslavil výbor žen důstojným způsobem 6. března. Oslava se konala ve čtrnáct hodin odpoledne v sále sokolovny. Po proslovu s. A. Došlové, učitelky osmileté střední školy, následovalo zpěvní a recitační pásmo souboru pionýrů osmileté střední školy, řízeného s.učitelkou Evou Svačinovou a pak divadelní představení Kožíkovy hry Zelená královna.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková