O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 84a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Poměry politické; práce místního národního výboru, život veřejný.
          Dvacátédeváté (v tomto roce první) řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 29.ledna ve velké zasedací síni za řízení náměstka předsedy s.M. Mesenského a za účasti 28 členů. Mělo tento pořad jednání: 1) Činnost rady místního národního výboru a zhodnocení práce MNV a jeho složek za rok 1959. 2) Projednání hospodaření MNV za rok 1959 a návrh rozpočtu na rok 1960. diskuze k oběma referátům, usnesení a závěr.
           Po stručném výkladu o mezinárodní a vnitrostátní situaci zhodnotil předseda místního národního výboru s. Pečka práci národního výboru v uplynulém roce a nastínil úkoly pro rok nový. Zvláště vyzvedl akci uzavřených závazků na počest 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a význam blížících se voleb do národního výboru. O hospodaření místního národního výboru v r. 1959 a o rozpočtu na rok 1960 podrobně promluvil náměstek předsedy s. M. Mesenský. Ve své zprávě konstatoval, že v r.1959 dosáhly příjmy výše 3,734.153,58 Kčs (z toho například odvody ze zisku Komunálních služeb 159.000, daň domovní 176.346,52, kino 306.443,80, příjmy ve školství 297.795,20, vodní hospodářství 114.855,12, příděl z rozpočtu okresního národního výboru 925.000, na dokončení koupaliště 180.000, příjmy provozoven od obyvatelstva 259.194,65 a od socialistického sektoru 614.288,87), výdaje výše 3,632.224,23 (z toho například údržba komunikací 259.716,93, sady 25.593, veřejné osvětlení 18.499,28, hřbitovy 16.951,40, mateřská škola 28.652,55, všeobecné vzdělávací školy 198.488,61, hudební škola 14.922,74, školní jídelny 299.718,12, muzeum 19.557,22, kino 209.223,44, vydání publikace Horácko a jeho lid 70.000, správa místního národního výboru 195.564,16, správa vodovodu 107.005,48, sociální péče 54.991,30, výdaje provozoven: mzdy 446.785,03, ostatní výdaje 357.659,13). Přebytek 101.929,35 Kčs. V návrhu rozpočtu na rok 1960 uvedl s. Messenský tyto příjmové položky: příděl z rozpočtu okresního národního výboru 706.110, odvody Komunálních služeb 176.000, mzdové fondy 210.000, výdaje na generální opravy 634.000.
        V diskusi se vystřídalo čtrnáct členů národního výboru a zaměřila se hlavně k otázce zřízení jeslí, k problémům zemědělským, hlavně k nedostatkům jednotného zemědělského družstva a jeho pracovním silám a vybavení stroji a konečně k upomínkovým předmětům.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková